;
23.12.2021 12.34
Ajankohtaista

Olkiluoto 3 vähentää sähkömarkkinoille annettavaa Suomen ja Ruotsin välistä pohjoisten rajajohtojen siirtokapasiteettia

Olkiluoto 3 ydinvoimalaitos on valmistuttuaan Suomen suurin voimalaitos, jonka häiriöön Fingrid varautuu kantaverkon ja sähköjärjestelmän käytössä joka hetki. Voimalaitoksen häiriössä syntyvä vajaus Suomessa korvautuu pääosin Pohjois-Ruotsista 400 kilovoltin vaihtosähköjohtojen kautta tulevalla automaattisesti säätyvällä sähköllä. Tämä toteutetaan varaamalla pohjoisten rajajohtojen siirtokapasiteetista osa ydinvoimalaitoksen häiriön varalle. Suomen suurimman voimalaitoksen kasvaessa on tuontikapasiteettia Pohjois-Ruotsista Suomeen varattava 300 megawattia nykyistä enemmän. Vientisuuntaan laitoskoon kasvu ei vaikuta.

Sähkömarkkinoille annettava tuontikapasiteetti riippuu jatkossa Olkiluoto 3 laitoksen tuottamasta sähkötehosta. Olkiluoto 3 tuottaessa sähköä täydellä noin 1600 megawatin teholla, siirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen on enintään 1200 megawattia, mutta jos Olkiluoto 3 sähköntuotanto on alle 1000 megawattia, siirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen on enintään 1500 megawattia.

Lisätietoja:
Timo Kaukonen, suunnittelupäällikkö, puh. 040 545 2124