;
20.10.2021 10.16
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen säätösähkömarkkinoiden ehtomuutoksista

Fingrid käynnistää kuulemisen ehdoista ja edellytyksistä manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) toimittajalle. Muutosehdotukset käsittelevät siirtymistä 15 minuutin markkina-aikajaksoon säätösähkömarkkinoilla marraskuussa 2022. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridille viimeistään 19.11.2021. 

Osana pohjoismaista tasehallintahanketta markkina-aikajakso lyhenee nykyisestä tunnista 15 minuuttiin säätösähkömarkkinoilla sekä päivänsisäisillä markkinoilla ja taseselvitysjaksoksi tulee 15 minuuttia. Pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla on tavoitteena siirtyä 15 minuutin markkina-aikajaksoon jo 1.11.2022 eli puoli vuotta ennen toukokuussa 2023 tapahtuvaa varttitaseen käyttöönottoa.

Fingrid on laatinut säätösähkömarkkinoiden 15 minuutin markkina-aikajaksoon liittyvät muutosehdotukset Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevan suuntaviivan*) mukaisiin kansallisiin reservitoimittajien ehtoihin ja edellytyksiin.

Säätötarjoukset ja niiden tilaukset muuttuvat nykyiseltä tuntitasolta 15 minuutin jaksoille. Säätösähkön hinnoittelu säilyy kuitenkin edelleen tuntitasolla. Säätötarjouksia on mahdollista jättää edelleen tuntitasolla, jolloin Fingrid jakaa tarjouksen neljäksi yhtä suureksi varttitarjoukseksi. Ehdoissa esitetään uutena säätötarjousten aktivointitavat, suora ja ajastettu aktivointi.

Varttitaseen käyttöönoton yhteydessä toukokuussa 2023 säätötarjouksen 15 minuutin aktivointiaika tulee poistumaan. 12,5 minuutin aktivointiaika on eurooppalaisten vaatimusten mukainen standardituote (MARI). Nyt konsultoitavissa ehdoissa esitetään vaatimukset 12,5 minuutin aktivointiajalle nykyisen 15 minuutin aktivointiajan rinnalla.

Lisäksi ehdoista on poistettu säätösähkömarkkinoiden ylössäätötarjouksen 5 000 €/MWh tekninen hintaraja. Muutos perustuu Energiaviraston päätökseen koskien 1.11.2021 käyttöön otettavien ehtojen vahvistamista.**) Toivomme konsultaatiossa näkemyksiä teknisen hintarajan tarpeellisuudesta ja sen suuruudesta.

Kuulemisen aineisto on tiedotteen liitteenä. 

Lausunnot pyydetään lähettämään liitteenä olevalla lomakkeella sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 19.11.2021. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Säätösähkömarkkinoiden ehtojen konsultaatio 11/2021”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne Energiavirastolle.

Lisätietoja:

Laura Ihamäki, Fingrid, laura.ihamaki[at]fingrid.fi

Otso-Ville Rinne, Fingrid, otso-ville.rinne[at]fingrid.fi

Lisätietoa myös aiheesta 1.11.2021 järjestettävässä webinaarissa >

*) EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskeva suuntaviiva' (Guideline on Electricity Balancing) astui voimaan 18.12.2017.

**) Energiaviraston päätös 29.9.2021, 2945/433/2020 >  Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Liitteet: