;
11.1.2021 11.36
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla vuonna 2020

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus saavutti vuonna 2020 kaikkien aikojen parhaan arvonsa 99,99995 %. Lisäksi pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu oli viime vuonna selvästi parempi verrattuna edellisvuosiin.

Siirtovarmuusprosentti kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Fingridin verkon häiriöiden vuoksi kulutukseen siirtämättä jäänyt sähköenergia oli vain 37 MWh.

Häiriöiden vaikutukset Fingridin asiakkaille olivat erittäin pienet. Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli ainoastaan 0,07 kpl. Häiriöistä aiheutui keskimäärin vain puolen minuutin sähkötön aika liittymispisteisiin. Tämä on kaikkien aikojen lyhin kesto.

Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli 3,2 miljoonaa euroa. KAH on selkeästi pienempi kuin kertaakaan aiemmin.

Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jääneen sähköenergian määrä oli 116 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta sähköntuottajille 3 480 euroa.

Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu oli viime vuonna selvästi parempi verrattuna edellisvuosiin. Taajuus oli vuonna 2020 normaalin alueen (49,9-50,1 Hz) ulkopuolella alle 10 000 minuuttia kun edellisen viiden vuoden aikana vastaava luku on vaihdellut 12 000 - 14 000 minuutin välillä.

Lisätietoa verkkosivuillamme osiossa Sähkön siirtovarmuus:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/sahkonsiirto/sahkon-siirtovarmuus/


Lisätiedot:

Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid, puh. 030 395 4172