;
22.11.2021 16.41
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2022-2031 on julkaistu

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon suunnitteluperiaatteet, verkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Kantaverkon kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että Fingridin kantaverkko palvelee asiakkaita ja yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa sekä mahdollistaa Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035.

Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkon haltijana laatinut omistamaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kantaverkon kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Se on yhtenevä Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development Plan, TYNDP).

Tarkasteluajanjaksolla Fingrid investoi kantaverkkoon noin 2 miljardia euroa. Tulevaisuudessa Fingridin investoinnit kantaverkkoon koostuvat rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisen päävoimansiirtoverkon kehittämisestä, uuden tuotannon verkkoon liittämisestä sekä olemassa olevan verkon uusimisesta ja perusparannuksista. Kantaverkossa ei ole korjausvelkaa, vaan verkkoa on uusittu suunnitelmallisesti tarpeen mukaan.

Kehittämissuunnitelmaan liittyy paljon epävarmuuksia etenkin uuden kulutuksen ja uusiutuvan energian verkkoon liittämisen suhteen. Lisäksi toimintaympäristössä on isoja epävarmuustekijöitä muun muassa energiamurrokseen ja sähköntuotantorakenteen muutosnopeuteen liittyen. Etenkin tuulivoiman määrällä ja maantieteellisellä sijoittumisella sekä yhteiskunnan sähköistymisnopeudella on suuri vaikutus Fingridin investointien tarpeeseen ja ajoitukseen. Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja valmistautuu mahdollisiin muutoksiin.


Kantaverkon kehittämissuunnitelma > 

Kantaverkon kehittämissuunnitelma, englanninkielinen versio  > 

 
Lisätietoja: 

Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118
Aki Laurila, suunnittelupäällikkö, verkkosuunnittelu, puh. 030 395 5135