;
14.10.2021 10.03
Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen muutosehdotuksesta säätösähkötarjousten yhteiseurooppalaisten hintakattojen kohtuullistamiseksi 10.11. saakka

ACER on käynnistänyt julkisen kuulemisen säätöenergian hinnoittelumenetelmään liittyvästä yhteiseurooppalaisesta muutosehdotuksesta, joka koskee hinnoittelumenetelmässä määritettyjen säätösähkötarjousten yhteiseurooppalaisten teknisten hintakattojen kohtuullistamista. ACER järjestää aiheesta webinaarin 27.10.2021 ja julkinen kuuleminen sulkeutuu 10.11.2021.

Vuoden 2020 tammikuussa Energiaregulaattoreiden yhteistyövirasto (ACER) julkisti päätöksen (No. 01/2020 of 24 January 2020) yhteiseurooppalaisesta menetelmästä määrittää säätöenergialle hinta aktivoitujen säätösähkötarjousten perusteella. Hinnoittelumenetelmässä määritetään säätösähkötarjouksille tekniset hintakatot, jotka ovat 99 999 €/MWh ylössäädölle ja -99 999 €/MWh alassäädölle.

Korkeat hintakatot ovat herättäneet keskustelua ja huolta toimialalla Euroopan laajuisesti, minkä vuoksi eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö (ENTSO-E) käynnisti vuoden alussa työryhmän valmistelemaan yhteiseurooppalaisen muutosehdotuksen hintakattojen kohtuullistamiseksi. Muutosehdotuksesta järjestettiin julkinen kuuleminen kesä- ja heinäkuun aikana, minkä jälkeen muutosehdotusta muokattiin saatujen näkemysten perusteella.

ENTSO-E lähetti muokatun muutosehdotuksen ACER:in päätettäväksi elokuun lopussa. ACER:illa on kuusi kuukautta eli helmikuun loppuun asti aikaa tehdä päätös muutosehdotuksesta. Osana päätöksentekoprosessia ACER on käynnistänyt julkisen kuulemisen, johon toivotaan sidosryhmien aktiivista osallistumista.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan muutosehdotukseen ACER:in sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana oleva muutosehdotus, vastauslomake, webinaarin ilmoittautuminen sekä muut lisätiedot ja dokumentit löytyvät tästä linkistä.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Petteri Pakalén, Fingrid Oyj, puh 030 395 4386