;
31.8.2021 08.49
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingridin investoinnilla Uusnivalan sähköasemalle parannetaan maan sisäistä siirtokykyä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi Pohjois-Pohjanmaan Nivalassa sijaitsevalle Uusnivalan sähköasemalle noin kahdeksan miljoonaa euroa. Sähköasemalla toteutetaan sarjakompensointilaitteistojen laajennus, jolla pystytään tehostamaan etelä-pohjois-suuntaista siirtokapasiteettia. Samalla mahdollistetaan uuden sähkötuotannon liittämistä ja edesautetaan Suomen säilymistä yhtenä hinta-alueena.

Uusnivalan sähköasemalla sijaitsevat Fingridin pääsiirtoverkon 400 kilovoltin Jokilinjaksi nimetyn voimajohtoyhteyden sarjakompensointilaitteet, joita käytetään Jokilinjojen siirtokyvyn parantamiseen. Sarjakompensointilaitteistojen ohjaus- ja suojausjärjestelmät uusitaan ja samalla varaudutaan mahdollisen tuulivoiman ja Fennovoiman ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen vahvistamalla nykyistä sarjakompensointia.

Uusnivalan sähköasemalle ja Jokilinjojen varteen on suunnitteilla tuulivoimahankkeita usean tuhannen megawatin edestä. Lisäksi mahdollisen Fennovoiman ydinvoimalaitoksen tuottama sähkö siirtyisi osittain Jokilinjojen kautta. Tuotannon liittämismahdollisuuksien kehittämiseksi Jokilinjojen siirtokykyä parannetaan.

Alun perin Fingridin piti toteuttaa Uusnivalan sähköasemalla huomattavasti pienempi tekninen perusparannus sarjakompensointilaitteisiin. Yhtiö päätyi kuitenkin laajentamaan sarjakompensointia perusparannuksen ohella, jotta Jokilinjojen siirtokykyä saadaan vahvistettua vastaamaan kasvavaa sähköntuotannon liittämistarvetta.

- Kyseessä on kustannustehokkain ratkaisu. Laajentamalla olemassa olevia sarjakompensointilaitteita perusparannuksen yhteydessä, saamme suurimmaksi osaksi hyödynnettyä nykyisen laitekannan ja samalla lisäämme sarjakompensointilaitteiston käyttöikää kahdella kymmenellä vuodella, sanoo Fingridin erikoisasiantuntija Teemu Hänninen.

Työ toteutetaan Uusnivalan sähköasema-alueella ja hanke valmistuu vuoden 2023 lopussa.

Fingrid arvioi, että Suomeen tullaan rakentamaan tällä vuosikymmenellä noin 1 000 megawatin verran tuulivoimahankkeita vuosittain. Suurin osa hankkeista sijoittuu näillä näkymin pohjoisempaan Suomeen. Ylläpitämällä ja kasvattamalla pohjois-etelä-suuntaista siirtokapasiteettia, mahdollistetaan investoinnit puhtaaseen sähköntuotantoon.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, johtaja Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039

Teemu Hänninen, Fingrid Oyj, puh. 0400 470 358