;
15.10.2021 11.14
Ajankohtaista

Fingridin asiakastyytyväisyys säilynyt hyvällä tasolla

Vuotuisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat Fingridin toiminnan edelleen hyväksi, ja valtaosin tulokset ovat pysyneet lähes samoina edelliseen vuoteen verrattuna. NPS-suositteluindeksi oli +41, missä on hienoista laskua viime vuodesta. Tuloksia hyödynnetään Fingridin toiminnan kehittämisessä.

 

Tyytyväisyys Fingridin palveluihin on pysynyt edellisvuoden tasolla. Asiakkaiden antama yleisarvosana kantaverkkopalveluille oli 4,2 (2020 4,2) ja sähkömarkkinapalveluille 4,0 (2020 4,0).

Myös kokemus työskentelystä fingridiläisten kanssa on pysynyt lähes samana. Suurimmaksi vahvuudeksi koetaan edelleen asiantuntijuus arvosanalla 4,5 (2020 4,5). Palveluhalukkuuden arvosana on noussut edellisestä vuodesta, ja oli 4,3 (2020 4,2), ja eniten kehitettävää on asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä.

Kysyimme asiakkailta myös, suosittelisivatko he Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa (Net Promoter Score, NPS). Tämän vuoden tutkimuksen NPS asteikolla ±100 oli +41, missä luvussa on laskua edellisestä kyselystä neljä yksikköä. Luku on edelleen hyvä, etenkin monopoliyhtiölle.

Sama aihe voi kirvoittaa niin kiitokseen kuin kritiikkiin

Saimme asiakkailta paljon myös sanallisia kommentteja. Positiivisissa palautteissa kiitettiin erityisesti asiakasrajapinnassa työskentelevien ihmisten ammattitaitoa sekä yhtiön toimintaa asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Eniten negatiivista palautetta annettiin datahub-projektin aikataulusta, kustannuksista ja viestinnästä. Toisaalta saimme datahubin viestinnästä useilta asiakkailta myös kiitosta.

Käymme kaikki saamamme palautteet läpi tarkasti ja hyödynnämme niitä toimintamme kehittämisessä.

”Asiakastyytyväisyys on yksi keskeisimmistä mittareistamme, ja sen taso vaikuttaa jokaisen fingridiläisen palkitsemiseen. Käytämme kyselyn tuloksia myös laajasti palveluidemme ja viestintämme sekä mm. asiakaspalveluvalmennustemme sisällön suunnitteluun. Kiitän kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta", sanoo johtaja Jussi Jyrinsalo.

Fingridin asiakastyytyväisyystutkimukseen saatiin tänä vuonna 256 vastausta. Vastausprosentti nousi merkittävästi aiemmasta ollen 33 %.

Lisätiedot:

Rami Saajoranta, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi