;
5.5.2021 09.13
Ajankohtaista

Fingrid palkintosijalle kansainvälisessä omaisuuden hallinnan tutkimuksessa

Fingrid on saavuttanut toisen sijan kansainvälisessä omaisuuden hallinnan tutkimuksessa, jossa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan taktista tasoa. ITAMS-tutkimus (International Transmission Asset Management Study) on toteutettu nyt kuusi kertaa, ja Fingrid on sijoittunut joka kerta kärkisijoille. 

ITAMS –tutkimuksessa arvioidaan yhtiöiden käyttämiä toimintamalleja ja sitä, miten hyvin ja tehokkaasti ne on sovitettu osaksi päivittäistä toimintaa. Tutkimuksessa olivat arvioitavana Fingridin siirtokapasiteetin varmistaminen -prosessin kaikki osa-alueet sisältäen toimintamallit, prosessit, kyvykkyydet sekä tiedonhallinnan.

ITAMS –tutkimus keskittyy omaisuuden hallinnan taktiseen tasoon, sekä erityisesti sen sisältämään neljään avain-alueeseen, jotka ovat operatiivisen toiminnan taso, prosessien kattavuus, toiminnan kypsyys ja tiedonhallinta.  

Ote arvioinnista: ”In general, can be concluded that Fingrid is an inspiring example of how to organize asset management. Especially leadership, the working culture and focus on supporting IT (e.g. applying IoT) makes them a frontrunner on asset management with a high performance on data analytics”.

ITAMS-2020 -tutkimukseen osallistui Fingridin lisäksi seitsemän muuta kantaverkkoyhtiötä.

Lisätiedot:

Henrik Gummerus, Fingrid.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi

ITAMS 2020

A = Fingrid