;
24.9.2021 09.41
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid julkaissut tasevastaavien tasepalvelumaksut ja maksukomponentit yksitasemallissa

Fingrid on julkaissut tasevastaavien tasepalvelumaksut ja maksukomponentit yksitasemallissa. Tasepalvelumaksuilla tarkoitetaan tasevastaaviin taseselvityksessä kohdistuvia maksuja. Tasepalvelumaksut kerää Fingridin puolesta tasevastaavien taseselvityksen operatiivisesta toiminnasta Pohjoismaissa vastaava Sett Oy.

Maksut ja maksukomponentit löytyvät Fingridin verkkosivuilta: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Lisätietoja:
Jani Piipponen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4186
Heikki Raatikainen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4158