;
23.6.2021 13.00
Ajankohtaista

Fingrid ja Gasgrid Finland yhteistyöhön vetytalouden vaikutuksien selvittämiseksi

llmastonmuutoksen hillintä vaatii nopeita ja suuria päästövähennystoimia, ja puhtaasti tuotettu vety on tunnistettu potentiaaliseksi keinoksi erityisesti muutoin vaikeasti puhdistettaville teollisuuden sektoreille. Suomella on kilpailukykyiset edellytykset puhtaan vedyn tuotantoon, mikä tarkoittaa mahdollisuutta tuottaa vetyä niin omiin tarpeisiin tai jopa vientiin. Sähköverkolla, potentiaalisella vetyverkolla ja energian varastointimahdollisuuksilla on merkittävä rooli Suomen vetytalouden luomisessa.

Fingridin ja Gasgridin yhteistyön tarkoituksena on tutkia vedyn tuotantoon ja kulutukseen liittyviä tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja Suomessa, sekä näiden erilaisten vetytalouden kehityskulkujen asettamia vaatimuksia sähkön ja kaasun kantaverkkoyhtiöille. Yhteistyön aikana selvitetään, miten Suomen sisäinen sekä vedyn viennin mahdollistava vetyverkko vaikuttaisi energiansiirtojärjestelmään kokonaisuutena.

Selvityksellä valmistaudutaan energiasektorin murrokseen ja tuetaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiöiden yhteistyö on myös konkreettinen toimi edistää energiasektoreiden välistä suunnitteluyhteistyötä ja sektori-integraatiota. Fingrid ja Gasgrid haastattelevat toimialaa vetytalouden näkemyksistä kesän ja syksyn 2021 aikana voidakseen kehittää tulevaisuuden energiajärjestelmää asiakas- ja markkinalähtöisesti.

Lisätietoja:

Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä, Fingrid, mikko.heikkila(at)fingrid.fi, puh. + 358 40 637 4720

Asiantuntija Eveliina Seppälä, Fingrid, eveliina.seppala(at)fingrid.fi, puh. +358 407707598

Gasgrid Finland Oy, Sara Kärki, yksikönpäällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki(a)gasgrid.fi, 040-1581722