;
15.10.2021 12.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Datahubin toinen tuotannollinen koekäyttö hyväksytty - katse kohti kenraaliharjoitusta

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, toinen tuotannollinen koekäyttö toteutettiin onnistuneesti ja tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa 8.-29.9.2021. Koekäytön aikana markkinaosapuolet osoittivat valmiudet datahubin käyttöönottoon. Todellisilla tuotannollisten tapahtumien simuloinnilla varmistettiin myös tuotannollisen operoinnin valmiudet.

Toisen tuotannollisen koekäytön ylätason tavoitteena oli käyttöönottotoimenpiteiden ja markkinatapahtumien onnistuminen sujuvasti. Käyttöönotto onnistui, järjestelmän alustus, tietokonversio ja suorituskyky ovat riittävällä tasolla. Datahub-prosesseja saatiin testattua täydessä mittakaavassa. Prosesseissa ei löytynyt vakavia toiminnallisia virheitä ja löytyneiden ohjelmistovirheiden määrä oli pieni. Taselaskennat vastasivat tuotantotietoja.

Harjoituksen aikana havaittu ongelma datahub-järjestelmän mittaustietosanomien kuittauksessa, sekä kaksi muuta häiriötilannetta järjestelmässä antoivat mahdollisuuden harjoitella myös häiriötiedottamista ja häiriöstä toipumista. Näistä kertyikin arvokkaita oppeja.

Toisen tuotannollisen koekäytön hyväksyntäkriteerit olivat mittaustietojen välittäminen osapuolien välillä aikarajojen puitteissa, sekä DH-sanomien lähetys ja vastaanotto datahubin tapahtumat-dokumentin mukaisesti. Kaikki 173 markkinaosapuolta saavuttivat mittaustietojen välittämisen kriteerit. DH-sanomien osalta kolme osapuolta ei saavuttanut asetettua kriteeriä ja heidän kanssaan jatkotoimenpiteet ovat käynnissä.

Toimialalta saadun palautteen perusteella harjoitus meni suurimmalla osalla hyvin, päivittäinen tiedonjako toimi ja osapuolet saatiin pidettyä harjoituksessa ajan tasalla. Parannettavaa on vielä tiedottamisen ja ohjeistamisen selkeyttämiseen sekä itse datahub-järjestelmän vakauteen ja varmuuteen liittyen. Taselaskentatietojen ja -raporttien osalta jäi myös kehitettävää.

Harjoitus osoitti, että toimiala on valmiina kenraaliharjoitukseen. Prosessien ja järjestelmien hiomista ja opiskelua pitää kuitenkin jatkaa, että saadaan entistä kattavammat ja kokonaisvaltaisemmat prosessit testattua tulevassa kenraaliharjoituksessa. Kenraaliharjoitukseen tulee olla varattuna riittävät resurssivaraukset niin markkinaosapuolilla kuin järjestelmätoimittajillakin.

Lisätietoja: 
Pasi Aho, johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417

Saku Palanne, testauspäällikkö, Fingrid Datahub Oy
puh. 040 669 1786

etunimi.sukunimi@fingrid.fi


Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.