;
2.7.2021 10.48
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Datahubin ensimmäinen tuotannollinen koekäyttö onnistuneesti maaliin!

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, ensimmäinen tuotannollinen koekäyttö toteutettiin onnistuneesti 9.-24.6.2021 tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Koekäytön aikana harjoiteltiin datahubin käyttöönottoa ja simuloitiin markkinoiden todellisia tuotannollisia tapahtumia.

Ensimmäiseen järjestelmän koekäyttöharjoitukseen osallistui 171 markkinaosapuolta. Harjoituksessa saatiin paljon onnistumisia, ja esiin nousi myös erilaisia korjaus- ja kehityskohteita. Koekäytön myötä saatiin paljon tärkeitä oppeja, niin Fingrid Datahubin kuin markkinaosapuoltenkin näkökulmasta. 

"Harjoitus eteni hyvin suunnitellun aikataulun mukaan. Harjoitusta edeltävässä valmistelujaksossa testattiin järjestelmien alustaminen ja järjestelmien väliset yhteydet, sekä tuotannollisen tietokonversion toiminta ja aineiston lataaminen datahubiin. Valmisteluvaiheen jälkeen tuotannollinen koekäyttö alkoi puskuroitujen aineistojen purkamisella ja prosessien ns. savutestauksella. Tämän jälkeen harjoituksessa jatkettiin täysimittaiseen tuotantokäytön simulointiin, jota jatkettiin kahden viikon ajan. Harjoitus päättyi ja yhteydet datahubiin suljettiin 24.6. Harjoitus onnistui haasteista huolimatta kokonaisuutena hyvin ja auttaa osaltaan varmistamaan datahubin sujuvan ja onnistuneen käyttöönoton helmikuussa 2022", kertoo Fingrid Datahubin testauspäällikkö Saku Palanne.

Harjoituksen lopuksi kerätyssä palautteessa suurin osa harjoitukseen osallistuneista arvioi harjoituksen onnistuneen hyvin tai kiitettävästi. Palautteiden mukana oli myös neutraaleja ja joitain kriittisiäkin palautteita, joissa tuli esiin tunnistettuja kehityskohteita. Saadun palautteen pohjalta selvinä kehityskohtina nousivat esiin järjestelmän raportit sekä niiden käytön opastaminen ja viestinnän tehostaminen. Myös datahubin käyttöliittymän käyttöön kaivataan vielä lisäohjeistusta ja koulutusta, ja löysimme korjattavaa myös mittaustietojen käsittelystä. 

Fingrid Datahub vastaanotti tuotannollisen koekäytön ja sitä edeltävän käyttöönottoharjoituksen aikana 680 palvelupyyntöä. Palvelupyyntöjen käsittely oli tehokasta ja siinä onnistuminen keräsi myös kiitosta markkinaosapuolilta.

Saadun palautteen pohjalta on hyvä tarttua kiinni tunnistettuihin kehityskohtiin ja ponnistaa elokuussa alkavaan käyttöönottoharjoitukseen sekä 8.9. alkavaan tuotannolliseen koekäyttöön. Harjoitusten myötä edetään kohti loppuvuoden kenraaliharjoitusta ja datahubin käyttöönottoa 21.2.2022.

Lue lisää tuotannollisesta koekäytöstä 10.6.2021 tiedotteestamme > 

Käyttöönoton harjoitusten ja käyttöönoton etenemistä voit seurata Datahub Palvelut -portaalin kautta >


Lisätietoja: 

Pasi Aho, johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Saku Palanne, testauspäällikkö, Fingrid Datahub Oy
puh. 040 669 1786
etunimi.sukunimi@fingrid.fi


Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida datahubiin tallennettua tietoa.