;
15.12.2021 16.29
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpitotunnit viikoille 1-13/2022

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet lisätä automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpitotuntien määrää yhteensä kahdellakymmenellä tunnilla viikossa vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla. Reserviä hankitaan niille tunneille, joilla taajuuden vaihtelu on tyypillisesti ollut suurinta.

Ylläpitotuntien lisäyksen myötä automaattista taajuudenhallintareserviä (aFRR) hankitaan 3.1.2022 alkaen tunneille 00:00–01:00 ja 05:00–0:00 (CET, Keski-Euroopan ajassa). Hankintatunnit ovat samat kaikille viikonpäiville, yhteensä kaksikymmentä hankintatuntia/vrk.

Pohjoismaissa ylläpidettävän aFRR:n kokonaismäärän tavoite näillä yllä mainituilla hankintatunneilla on 300–400 megawattia. Fingridin osuus vaihtelee 60–80 megawatin välillä.

Fingrid voi hankkia osan omasta osuudestaan myös Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska kraftnätin kautta ruotsalaisilta reservitoimittajilta sekä Venäjältä ja Virosta.

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5185

Lisätietoja automaattisesta taajuudenhallintareservistä >

Sanaselitys:

Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) on keskitetysti ohjattu automaattisesti aktivoituva taajuuden palautusreservi. Sen tarkoituksena on sähköjärjestelmän taajuuden palauttaminen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttaminen suunniteltuun arvoon.

Liitteet: