;
24.8.2021 08.29
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Automaattisen taajuudenhallintareservin hankinta Virosta aloitettu

Fingrid ja Elering ovat valmistelleet pilottia, jonka myötä virolaisilla sähkömarkkinatoimijoilla on mahdollisuus tarjota kapasiteettia Fingridin automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) tuntimarkkinoille.

Pilottiprojektin valmistelut on nyt saatu päätökseen ja operatiivinen toiminta on aloitettu. Ensimmäiset tarjoukset Eleringiltä vastaanotettiin elokuun alussa 2021.

Automaattinen taajuudenhallintareservi on keskitetty automaattisesti aktivoituva reservi. Sen aktivointi perustuu pohjoismaisen synkronialueen taajuuspoikkeamaan ja tapahtuu kantaverkkoyhtiön lähettämän tehonmuutossignaalin perusteella. Reservin aktivointi Virosta on käytännössä toteutettu siten, että Elering välittää Fingridin lähettämän tehomuutossignaalin virolaiselle reservitoimijalle, joka säätää reserviresurssiaan (esim. voimalaitos) signaalin mukaisesti. Samanaikaisesti Viron ja Suomen välistä Estlink-merikaapeliyhteyttä säädetään saman verran, jotta säädön vaikutus toteutuu Suomessa.

Esimerkiksi, jos Suomessa on ylitaajuutta, Estlink-yhteydellä kasvatetaan vientiä Viroon tai pienennetään tuontia Suomeen. Vastaavasti alitaajuustilanteessa Estlinkillä pienennetään vientiä Viroon tai kasvatetaan tuontia Suomeen.

Eleringin toimittamat virolaiset tarjoukset ovat mukana Fingridin ylläpitämällä automaattisen taajuudenhallintareservin tuntimarkkinalla samoilla ehdoilla kotimaisten tarjousten kanssa. Virolaisia tarjouksia voidaan hyödyntää vain, jos Estlink yhteydellä on vapaata siirtokapasiteettia sähkön vuorokausimarkkinoiden jälkeen. Hankintamäärä Virosta on rajattu 35 megawattiin, kun Fingridin kokonaishankintamäärä vaihtelee 60-80 MW tasolla.

Automaattisen taajuudenhallintareservin tärkeys korostuu tulevaisuudessa, kun uusiutuvien ja vaihtelevien tuotantomuotojen osuus sähköjärjestelmässä kasvaa. Reservin hankinta Virosta lisää tarjontaa reservimarkkinoilla ja edesauttaa näin Fingridin kustannustehokkuutta.  


Lisätietoja:
Asiantuntija Antti Hyttinen, puh. 030 395 5353
Yksikön päällikkö Jyrki Uusitalo, puh 030 395 5181