;
5.7.2021 13.22
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

ACERin kannanotto säätösähkökaupoista ennen toimitustuntia

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) tehtävänä on koordinoida ja ohjeistaa energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun EU-asetuksen 1227/2011 (REMIT-asetus) valvontaan liittyvissä asioissa.

ACER on toukokuussa 2021 päivitetyssä REMIT-ohjeistuksessaan sekä REMIT Quarterly Q1/2021 julkaisussaan ottanut ennen toimitustuntia tehtävien säätösähkömarkkinoiden tilauksiin kannan, jonka mukaan tällaiset kantaverkonhaltijan tekemät tilaukset voivat sisäpiiritiedon muiden edellytysten täyttyessä (mm. huomattava vaikutus yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hintaan) tulkita REMIT-asetuksessa tarkoitetuksi sisäpiiritiedoksi. REMIT-asetus kieltää kaupankäynnin tukkutason energiatuotteilla sisäpiiritietoa hyödyntäen. Asetus sisältää myös säännökset sisäpiiritiedon julkistamisesta.

ACERin esittämät huomiot koskevat tilanteita, joissa kantaverkonhaltija tilaa säätöä ennen päivän sisäisen (intra day) kaupankäynnin sulkeutumista. Suomessa päivänsisäistä kauppaa voidaan käydä aina toimitustunnin alkuun asti ja siten ACERin esille nostamia tilanteita voi syntyä myös Suomessa.

Fingrid haluaa saattaa ACERin kannan tiedoksi kaikille säätösähkömarkkinoilla toimiville osapuolille, jotka voivat huomioida ohjeistuksen omassa toiminnassaan. Fingrid selvittää kannanoton vaikutuksia myös omaan toimintaan.

Yllä käsitellyt julkaisut ACERin internet-sivuilla:

REMIT-ohjeistus >

REMIT Quarterly Q1/2021 >

Lisätietoja:

Marja Eronen, Fingrid, marja.eronen[at]fingrid.fi (9.7. saakka)

Antti Kivipuro, Fingrid, antti.kivipuro[at]fingrid.fi (26.7. alk.)