;
22.6.2020 15.43
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Yksitasemallin käyttöönotto saattaa viivästyä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat tähän saakka arvioineet yksitasemallin käyttöönottoajankohdaksi vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen. Aikatauluun liittyy odottamattomia haasteita ja yksitasemallin käyttöönotto saattaa siten viivästyä vuoden 2021 neljännelle vuosineljännekselle saakka.

Yksitasemallin käyttöönoton yhteispohjoismainen aikataulu julkaistiin lokakuussa 2019, jolloin kaikkien regulaattoreiden odotettiin hyväksyvän kantaverkkoyhtiöiden ehdotuksen taseselvityksen harmonisoinnista tammikuussa 2020. Ehdotusta ei kuitenkaan sellaisenaan hyväksytty vaan se lähetettiin ACERille, mikä johtaa hyväksynnän lykkäämiseen noin puolella vuodella eteenpäin. ACERin odotetaan antavan päätöksen viimeistään 14.7.2020.

Yksitasemallin käyttöönotto vaatii muutoksia mm. kansalliseen lainsäädäntöön sekä tasevastaavien sopimuksiin, joihin on varattava riittävästi aikaa. Yksitasemallin projektiryhmä tulee nyt arvioimaan aikataulua, ja mallin lopullinen käyttöönottoajankohta julkaistaan mahdollisimman nopeasti kesän jälkeen.

Pohjoismainen tiedote NBM-hankkeen sivuilla >

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, Fingrid, mikko.heikkila@fingrid.fi