;
28.5.2020 11.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Projektit, Lehdistötiedotteet

Uudelle Ruotsin sähkönsiirtoyhteydelle haetaan EU-tukea

Fingrid on yhdessä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa jättänyt hakemuksen Connecting Europe Facility (CEF) tuesta Suomen ja Ruotsin väliselle kolmannelle yhdysjohdolle. Hankkeen kokonaiskustannus on 250-300 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 valmistuva voimajohto tasaa maiden välisiä hintaeroja ja parantaa sähkön riittävyyttä.

Fingrid valmistelee yhteistyössä Svenska kraftnätin kanssa uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Kolmannen 400 kilovoltin rajasiirtoyhteyden taustalla on sähkömarkkinoiden tarve lisätä sähkönsiirtoa Ruotsin ja Suomen välillä. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on ollut ajoittain riittämätöntä, jolloin sähkömarkkinat eivät toimi tehokkaasti ja sähkön hinta on eriytynyt maiden välillä. Tuontitilanteessa tästä on ollut seurauksena hintojen nousu Suomessa. Uusi, vuonna 2025 valmistuva sähkönsiirtoyhteys mahdollistaa myös osaltaan uusiutuvan sähköntuotannon lisärakentamisen.

Hankkeen arvioitu investointikustannus on 250-300 miljoonaa euroa, josta puoleen haetaan CEF-tukea. Tuen myöntämisestä päättää EU:n innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto INEA. Päätöstä voidaan odottaa syksyllä 2020. Hankkeelle on aiemmin myönnetty 4,3 miljoonaa euroa EU-tukea esiselvitysten tekemiseen.

Energiaviranomaisten vahvistaman kustannusjaon mukaan Fingrid vastaa rajayhdysjohtohankkeen Suomessa tapahtuvasta investoinnista kokonaisuudessaan sekä 80-prosenttisesti Ruotsin puolen voimajohtoinvestoinnista. Kustannusten jako perustuu kustannushyötyanalyysiin, jonka mukaisesti Suomi hyötyy eniten hankkeesta.

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu

etunimi.sukunimi@fingrid.fi tai puh. 030 3955 113

 

Lue lisää:

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/rajayhteydet/kolmas-400-kv-ac-yhdysjohto-ruotsiin/ 

ConnectingEuropeFacility.jpg