;
23.1.2020 15.04
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksuja korotetaan 1.3.2020 alkaen

Fingrid korottaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.3.2020 alkaen. Korotuksen taustalla ovat tasepalvelumaksuilla katettavien reservikustannusten sekä tasepoikkeamakulujen kustannusten lisääntyminen.

Toteutuneen tuotannon ja kulutuksen maksut muuttuvat 1.3.2020 alkaen siten, että kulutusmaksu nousee 0,27 euroon megawattitunnilta (nykyisin 0,22 €/MWh) ja tuotantomaksu 0,17 euroon megawattitunnilta (nykyisin 0,14 €/MWh). Korotus on keskimäärin 22 prosenttia. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Puhtaan ja säätämättömän sähköntuotannon määrä Suomessa on lisääntynyt, ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen tarvitaan enemmän reservejä. Vuoden 2020 aikana Fingrid kasvattaa automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) määrää hankkimalla reserviä useammalle tunnille aikaisempaan verrattuna. Tasepalvelumaksujen nostolla katetaan myös vuoden 2019 loppupuoliskon kasvaneita tasepoikkeamakuluja ja aikaisempaa reservikulujen nousua.

Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalvelulle kohdistettavat reservi- ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 prosenttia taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista. Tasepoikkeamakuluihin sisältyy 50 prosenttia Suomen ja Pohjoismaiden välisestä tasepoikkeamasta aiheutuvista kustannuksista.

Korotuksen vaikutus loppukuluttajalle on 25 senttiä vuodessa (kotitalouskäyttäjä, jonka sähkönkäyttö 5 000 kWh/vuosi). 

Lisätietoja:

Jani Piipponen, kehityspäällikkö, puh. 030 395 4186