;
2.7.2020 12.02
Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Suomen sähkönsiirron kantaverkkoon Ruotsista ja Virosta liittyvät HVDC-linkit Pohjoismaiden luotettavimpia

Suomen sähkönsiirron kantaverkkoon Ruotsista ja Virosta liittyvät HVDC-linkit olivat vuonna 2019 käytettävyydeltään Pohjoismaiden parhaita. Yhteydet varmistavat Suomessa kulutukseen toimitettavan sähkön siirtovarmuutta.

Pohjoismaiden ja Baltian linkkien tilasto vuodelta 2019 on julkaistu Fingridin kotisivuilla. Tilastossa esitetään eri maiden välisten HVDC- eli tasasähköyhteyksien siirtoja, käytettävyyttä ja keskeytyksiä koskevat tiedot.

Yhteydet tehokkaassa käytössä

Sähkömarkkinat hyödynsivät Suomen ja Ruotsin välistä FI - SE3 -yhteyttä eniten, 81 prosenttia kokonaiskapasiteetista eli 8,5 terawattituntia. Siirto oli lähes täysin tuontia Suomeen.

Fenno-Skan 1 -linkin käyttöaste oli HVDC-yhteyksistä ylivoimaisesti suurin, peräti 95 prosenttia suurimmasta teknisesti mahdollisesta kapasiteetista. Fenno-Skan 2 -linkin käyttöaste oli 74 %.

Suomen ja Viron välisestä teknisestä kapasiteetista EstLink 1 -linkin käyttöaste vuonna 2019 22 % ja EstLink 2 yhteydellä 60 %. Siirto oli pääosin vientiä Viroon. EstLink 1 -yhteyden osalta huomion arvoista on matalasta käyttöasteesta huolimatta se, että yhteyttä käytetään säännöllisesti Pohjoismaisen voimajärjestelmän taajuuden hallinnan tukena. Lisäksi yhteyden suuntaaja-asemia hyödynnetään osana Suomen ja Viron kantaverkkojen jännitteen säätöä ja loistehon hallintaa. Tämä toiminta auttaa molempien maiden sähkösiirtoa toimimaan mahdollisimman varmasti.

Vuonna 2019 Suomen yhteyksien tekninen kapasiteetti oli pois käytöstä häiriöiden ja kunnossapitotöiden vuoksi keskimäärin vain 1.8 % koko vuoden tunneista eli noin 160 tuntia. Pohjoismaissa ja Baltiassa viiden tekniseltä käytettävyydeltään parhaan HVDC-yhteyden joukossa olivatkin Fingridin HVDC-yhteyksistä kolme: Fenno-Skan 1, Fenno-Skan 2 ja EstLink 1.

Tarkempi tilasto on tiedotteessa liitteenä.

Lisätiedot:
asiantuntija Markku Piironen, Fingrid Oyj
puh 030 395 4172
etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi

 

Määritelmät:

Käyttöaste % = Vuosittainen siirto TWh / Linkin tekninen kapasiteetti TWh ilman häviöitä.

Käytettävyys % = (Vuosittainen siirto TWh + käyttämättä jäänyt käytettävissä ollut kapasiteetti TWh) / Linkin tekninen kapasiteetti TWh ilman häviöitä.

Epäkäytettävyys häiriöiden ja kunnossapitotöiden takia = Häiriökeskeytykset + kunnossapitotyökeskeytykset

 


Ladattavat tiedostot

entsoe_hvdc_statistics2019.pdf