;
10.6.2020 11.14
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Sähköpörssien välinen kilpailu käynnistynyt onnistuneesti Pohjoismaissa

Pohjoismaisten sähköpörssien kilpailu on käynnistynyt onnistuneesti Pohjoismaissa. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä oli 3.6.2020.

Sähköpörssien kilpailun käynnistyttyä 12 pohjoismaisella tarjousalueella voi toimia vuorokausimarkkinoilla useita viranomaisten hyväksymiä sähkömarkkinaoperaattoreita. Pörssikilpailusta huolimatta yleiset periaatteet tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetin laskennasta ja jakamisesta säilyvät ennallaan.

Pohjoismaat on Euroopan toinen alue, jossa toteutetaan sähköpörssien välinen kilpailu. Järjestely on yksi kehitysaskel kohti syvempää yhteistyötä eurooppalaisilla energiamarkkinoilla.

Pörssikilpailun käynnistämiseen osallistui 11 hankekumppania, ja sitä edelsi yli vuoden mittainen kattava testausjakso. Hankkeessa on mukana neljä kantaverkkoyhtiötä: Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät sekä kolme viranomaisten hyväksymää sähkömarkkinaoperaattoria: EPEX SPOT, Nasdaq ja Nord Pool sekä palveluntuottajat ECC, eSett, JAO ja Nordic RSC. Tarkka ajankohta, jolloin Nasdaq ottaa järjestelyt kaupallisesti käyttöön, ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot: 

Juha Hiekkala, Fingrid, juha.hiekkala[at]fingrid.fi 

Lisätietoa hankkeessa mukana olevista toimijoista:

EPEX SPOT:https://www.eex-group.com/eexg/companies/epex-spot

Nasdaq: https://www.nasdaq.com/

Nord Pool:   https://www.nordpoolgroup.com/

ECC: https://www.ecc.de/ecc-en/

eSett: https://www.esett.com/

JAO: https://www.jao.eu/main

Nordic RSC: https://nordic-rsc.net/