;
4.2.2020 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa säilyi hyvänä vuonna 2019

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus 99.9998 % vuonna 2019 on yhtä hyvä kuin kymmenen vuoden keskiarvo.

Siirtovarmuusprosentti kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Fingridin verkon häiriöiden vuoksi kulutukseen siirtämättä jäänyt sähköenergia oli 173 MWh.

Häiriöistä aiheutui keskimäärin 4 minuutin sähkötön aika liittymispisteisiin. Häiriöiden lukumäärä oli 227 kpl ja häiriöistä Fingridin asiakkaille aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli keskimäärin 0,18 kpl. Häiriöiden määrät ja kestot ovat samaa tasoa kuin 10 vuoden keskiarvo.

Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli 5,2 miljoonaa euroa. Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jääneen energian määrä oli 178 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta sähköntuottajille 10 000 euroa. Luvut ovat tavanomaisella tasolla.

Lisätiedot verkkosivuillamme osiossa Sähkön siirtovarmuus:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/sahkonsiirto/sahkon-siirtovarmuus/


Lisätiedot:

asiantuntija Markku Piironen, Fingrid, puh. 030 395 4172