;
17.3.2020 13.51
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2019 siirtojen toteumista julkaistu

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2019 on julkaistu. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien siirroista ja tapahtumista.

Vuonna 2019 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin käytettävyys  tuontisuuntaan oli 96,2 prosenttia. Arvo pieneni edellistä vuodesta 2,7 prosenttia. Viestisuuntaan käytettävyys oli 91,9 prosenttia, joka on  5,1 prosenttia edellisvuotta pienempi. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin käytettävyyden pieneneminen johtui lisääntyneistä käytettävyyteen vaikuttavista siirtokeskeytyksistä Suomen ja Ruotsin puolella. 

Suomen ja Ruotsin välisten hintaerotuntien lukumäärä nousi yhteensä 74,4 prosenttia edellisvuodesta. Pohjoisen vaihtosähköyhteyksillä hintaerotunteja oli 3 515 tuntia ja etelän tasasähköyhteyksillä 3244 tuntia.

Sähkön vienti lisääntyi Suomesta Viroon edellisestä vuodesta 59 prosenttia. Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyys nousi 1,9 prosenttia edellisestä vuodesta Viron sisäisen verkon rajajohtojen käytettävyyteen vaikuttavien siirtokeskeytysten vähenemisen seurauksena. Suomen ja Viron välisen rajasiirtokapasiteetin käytettävyys oli keskiarvona 98,2 prosenttia.

Siirto Venäjältä Suomeen pieneni edellisvuodesta 0,4 terawattituntia ollen kokonaisuudessaan 7,5 terawattituntia. Sähköä ei siirretty Venäjälle vuonna 2019 Fingridin verkon kautta. Venäjän yhteydellä oli yksi merkittävä käyttöhäiriö vuoden 2019 aikana.

Fingridin saamat pullonkaulatuotot nousivat edellisvuodesta noin 43 miljoonaa euroa ja olivat vuonna 2019 yhteensä 73 miljoonaa euroa.  Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja käyttövarmuuden takaamisen seurauksena Fingridille syntyi yhteensä 0,9 miljoonan euron vastakauppakulut, jotka laskivat edellisestä vuodesta 3,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228

Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242