;
23.4.2020 10.24
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Kantaverkkoyhtiöiltä liittymissuunnitelma eurooppalaisille reservimarkkinapaikoille

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet liittymissuunnitelman manuaalisen taajuuden palautusreservin (MARI) sekä automaattisen taajuuden palautusreservin markkinapaikoille (PICASSO). Liittymissuunnitelmassa Pohjoismaat ovat ilmoittaneet liittymisen markkinapaikoille olevan mahdollista aikavälillä Q3/2023 – Q2/2024. Tämä tarkoittaa sitä, että pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tulee anoa liittymiselle lykkäystä kansallisilta energiaviranomaisilta tasehallinnan suuntaviivojen edellyttämän prosessin mukaisesti. Lykkäystä on haettava viimeistään tammikuussa 2022.

Tasehallinnan suuntaviivat (Guideline on Electricity Balancing) edellyttävät EU:n jäsenmaiden kantaverkkoyhtiöitä perustamaan yhteiset euroopanlaajuiset markkinapaikat manuaaliselle taajuuden palautusreserville (mFRR) ja automaattiselle taajuuden palautusreserville (aFRR). Eurooppalaisten energiaviranomaisten yhteistyöjärjestö ACER antoi päätöksen edellämainittujen markkinapaikkojen täytäntöönpanosta 24.1.2020. Tasehallinnan suuntaviivojen mukaan jokaisen kantaverkkoyhtiön tulee liittyä markkinapaikoille 30 kuukautta ACER:n tekemän päätöksen jälkeen, ellei liittymiselle haeta lykkäystä. Lykkäystä voi hakea enintään 24 kuukautta.

Eurooppalaisilla reservien energiamarkkinoilla kaupankäynti perustuu erillisten taajuudensäätöalueiden (LFC area) säätötarpeisiin ja kaupankäyntijakson pituus kyseisillä markkinapaikoilla on 15 minuuttia. Edellytyksenä markkinapaikoille osallistumiselle on, että tasehallinta perustuu kunkin taajuudensäätöalueen tasevirheeseen.

Koska Pohjoismaissa tasehallinta perustuu nykyisin ensisijaisesti yhteiskäyttöalueen taajuuteen, tulee tasehallinta ennen eurooppalaisille säätösähkömarkkinoille liittymistä muuttaa sellaiseksi, että jokaista pohjoismaisen synkronialueen yhtätoista taajuudensäätöaluetta kyetään tasapainottamaan kunkin alueen tasevirheeseen perustuen. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aiemmin julkaisseet tiekartan uuteen tasehallintarakenteeseen siirtymisestä. Tiekartan aikataulun mukaisesti se tullaan toteuttamaan siten, että ensivaiheessa toteutetaan 15 minuutin kaupankäyntijaksoilla toimiva säätösähkömarkkina ja siirrytään 15 minuutin taseselvitysjaksoon Q3/2023 mennessä.

Suomen osalta siirtymävaiheessa onkin olennaista, että nykyisiä pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita ylläpidetään ja kehitetään. Koska Suomesta ei ole siirtoyhteyksiä suoraan Keski-Euroopan sähköjärjestelmään, Suomi pääsee hyödyntämään eurooppalaisia reservien energiamarkkinoita täysimääräisesti vasta, kun myös muut Pohjoismaat ovat niille liittyneet. 

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185

MARI tiekartta: roadmap MARI

PICASSO tiekartta: roadmap PICASSO

Lisätietoja eurooppalaisista reservimarkkinapaikoista:

PICASSO

MARI