;
17.11.2020 14.05
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisen strategiatyön kohteena seuraavaksi tuulivoima ja sektori-integraatio

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet yhteisen strategiansa päivityksen. Strategiatyön tavoitteena on saattaa se vastaamaan tuulivoiman ja sektori-integraation kehitystä. Strategian aikajänne kattaa seuraavat 10 vuotta ulottuen vuoteen 2030.

Energiamurros muuttaa sähköjärjestelmää. Kantaverkkoyhtiöt tukevat tätä kehitystä ja haluavat olla mahdollistamassa muutosta puhtaaseen energiajärjestelmään. Euroopan komissio on pitänyt puhdasta sähköä ja sen käytön lisäämistä keskeisinä keinoina saavuttaa Euroopan Unionin ilmastotavoitteet. Tarvitsemme enemmän sähköä ja sitä voidaan tuottaa puhtaasti maalle ja merelle sijoittuvalla tuulivoimalla.

Jokainen pohjoismainen kantaverkkoyhtiö kohtaa energiamurroksen haasteet. Kantaverkkoyhtiöillä on siten tarve laatia yhteinen pohjoismainen strategia siitä, miten tuulivoimaa liitetään sähköjärjestelmään ja miten edistetään ja hyödynnetään energiajärjestelmien integraatiota. Nämä ovat niitä keinoja, joilla autetaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Työssä hyödynnetään kunkin kantaverkkoyhtiön erityistä osaamista. Tanskan Energinet on työskennellyt sekä maa- että merituulivoiman kehityksen ja Power to X -ratkaisujen parissa. Norjan Statnett on hankkinut kokemusta joustojen käsittelystä jakeluverkoissa. Ruotsin Svenska kraftnät on liittänyt verkkoonsa suuria määriä maalla sijaitsevaa tuulivoimaa. Fingrid puolestaan liittää maatuulivoimaa enenevässä määrin ja lisäksi seuraa sähkö- ja lämmitysjärjestelmien integrointiin liittyviä hankkeita Suomessa.

Sekä tuulivoiman kehittyminen että sektori-integraatio ovat alueita, joilla tulevaisuuden kehitys on riippuvainen useista toimijoista. Avainasemassa strategiatyössä ovat sidosryhmät, joiden tietoa ja näkemyksiä haetaan strategiaprosessin edetessä. Sitä varten sidosryhmät kutsutaan webinaareihin ja konsultaatioihin. Ensimmäinen webinaari on suunnitteilla vuoden 2021 alkukeväällä. Strategia viimeistellään ja julkistetaan keväällä 2022 osana pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden seuraavaa Solutions-raporttia.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, puh. 030 395 5235