;
24.6.2020 11.47
Ajankohtaista

Muutos eroonkytkentäreleistyksen vaatimuksiin voimajohtoliitynnöissä

Fingrid muuttaa eroonkytkennän viestiyhteyden (EVY) toteuttamisvaatimusta voimalaitosten voimajohtoliitynnöissä. Jatkossa Fingrid päättää eroonkytkennän viestiyhteyden rakentamisesta tapauskohtaisesti. Muutos lieventää nykyistä eroonkytkennän viestiyhteyden toteuttamisvaatimusta.

Fingridin 110 kilovoltin voimajohdolle liittyneen voimalaitoksen irtikytkeytyminen tulee varmistaa voimajohdolla suoritettavien jälleenkytkentöjen aikana. Voimalaitoksen vianaikaisen eroonkytkennän tarkoituksena on parantaa voimajohtoon liittyneiden asiakkaiden sähkönlaatua ja sähköturvallisuutta, sekä varmistaa ettei voimajärjestelmän käyttö häiriinny tarpeettoman pitkäksi aikaa.

Yleisten liittymisehtojen mukaan Fingridin voimajohtoon liitettävä yli yhden megawatin voimalaitos on varustettava eroonkytkentäreleistyksellä. Voimajohtoliityntään kytketty yli viiden megawatin suuntaajakytketty voimalaitos on varustettava eroonkytkennän viestiyhteydellä kantaverkon pikajälleenkytkennän mahdollistamiseksi. (YLE2017, kohta 2.5)

Eroonkytkennän viestiyhteyden rakentaminen ei ole teknis-taloudellisesti kannattavaa, mikäli voimalaitoksen kanssa samalle suojausvälille ei ole liittynyt asiakkaita, joille on haittaa mahdollisesti pidentyneestä jälleenkytkennästä. Tämän vuoksi Fingrid muuttaa eroonkytkennän viestiyhteyden (EVY) toteuttamisvaatimusta voimalaitosten voimajohtoliitynnöissä. Jatkossa Fingrid päättää eroonkytkennän viestiyhteyden rakentamisesta tapauskohtaisesti. Muutos lieventää nykyistä eroonkytkennän viestiyhteyden toteuttamisvaatimusta.

Uudistetut eroonkytkentäreleistyksen tekniset vaatimukset perustuvat kolmeen erilliseen toiminnallisuuteen: kantaverkon voimajohtoliitynnän vasta-asemien pikajälleenkytkennän tahdissaolonvalvojan hyödyntämiseen, voimalaitoksen sähköaseman paikalliseen releistykseen, ja reaaliaikatietojen hyödyntämiseen saarekekäytön tunnistamisessa.

Eroonkytkentäreleistyksen uudet vaatimukset >

Lisätiedot:

Antti Kuusela, Fingrid, antti.kuusela[at]fingrid.fi