;
30.9.2020 12.00
Kuulemiset ja konsultaatiot, Sähkömarkkinat

Luonnokset sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun sopimuksista. Anna palautetta 31.10.2020 mennessä.

Fingrid Datahub Oy on valmistellut palvelusopimuksia liitteineen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon operatiiviseen toimintaan alkaen 21.2.2022. Palvelusopimukset solmitaan kaikkien jakeluverkonhaltijoiden sekä sähkönmyyjien kanssa, joilla on vähittäismyyntiä jakeluverkoissa.

Fingrid Datahub Oy tulee jatkamaan valmisteluja myös muiden tarvittavien sopimuksien osalta, joita on tarvetta solmia mm. palveluntarjoajien kanssa.

Palvelusopimuksia ja sen liitteitä on esitelty säännöllisesti Fingrid Datahub Oy:n seurantaryhmälle sen kokouksissa ja seurantaryhmältä on myös pyydetty kommentteja sopimukseen ja liitteisiin. Sopimusprosessin eteneminen on ollut esillä myös Fingrid Datahub Oy:n ajankohtaisseminaareissa sekä teemawebinaareissa.

Tämä palautepyyntö koskee sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun palvelusopimukseen liittyviä vastuita, velvoitteita sekä vaatimuksia sopimusosapuolten välillä. Palautteet palvelusopimuksen ja sen liitteisiin tulee toimittaa Fingrid Datahub Oy:lle lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Fingrid Datahub Oy on laatinut erillisen kommenttitiedoston Datahubin palvelusopimuksen ja liitteiden palautteet.xlsx, johon toimialan sähkömarkkinaosapuolia pyydetään antamaan yksityiskohtaiset palautteet palvelusopimuksiin ja sen liitteisiin. Sopimus ja sen liitteet kappaleineen on eritelty ko. tiedoston eri välilehdille. Sopimukset ja kaikki sen liitteet sekä palautetiedosto löytyvät Datahub Palvelut -portaalista ja valitsemalla kyseiseltä sivulta suodatus "Sopimus".

Sopimusdokumentaatio käsittää seuraavat dokumentit:

Edellä mainittu palautetiedosto löytyy linkin kautta.

Palautteet pyydetään lähettämään Fingrid Datahub Oy:n Tukipalvelun kautta. Huomioittehan liittää myös Excel-muotoisen palautetiedostonne tiketille. Tukipalvelun kautta toimitettujen palautteiden palvelupyynnön tyypiksi tulee laittaa "Muu" ja palvelupyynnön aiheeksi "Käyttöönotto" sekä palvelupyynnön otsikoksi "Palautteet Datahubin palvelusopimuksiin, osapuoli xxx".

Jos teillä ei ole tunnuksia Tukipalveluun niin pyydämme lähettämään palautetiedostonne sähköpostitse osoitteeseen datahub@fingrid.fi. Sähköpostilla toimitettujen palautteiden sähköpostin viestin aiheeksi tulee nimetä "Palautteet Datahubin palvelusopimuksiin, osapuoli xxx".

Palautteet pyydetään toimittamaan 31.10.2020 mennessä.

Saatujen palautteiden perusteella Fingrid Datahub Oy viimeistelee palvelusopimukset liitteineen ja toimittaa ne viimeistään 30.11.2020 Energiavirastolle.

Lisätietoja:

Pasi Lintunen, Fingrid Datahub Oy, pasi.lintunen[at]fingrid.fi