;
17.12.2020 10.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkkoyhtiöt sopivat yhteistyön vahvistamisesta Itämeren merituulivoimaverkon kehittämiseksi

Sähkönsiirtojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt sopivat tänään aloittavansa Itämeren merituulivoimaverkkoa koskevan selvityksen valmistelun.

Baltic Offshore Grid Initiative -nimisen yhteishankkeen tarkoituksena on kehittää Itämeren mahdollista offshore-sähköverkkoa koskevia yhteisiä suunnitteluperiaatteita, mahdollistaa ratkaisujen huomioon ottaminen ENTSO-E:n verkon kehittämisen suunnitelmassa (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) ja tehdä Itämeren alueen offshore-verkkoa tukevaa selvitystyötä. Hankkeella pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kehittämään tulevaisuuden ympäristöystävällistä energiaverkkoa.

Itämeren alueen EU-jäsenvaltiot allekirjoittivat 30. syyskuuta 2020 ”Baltic Sea Offshore Wind Joint Declaration of Intent” -aiejulistuksen. Valtioiden aloittaman yhteistyön tarkoituksena on kehittää yhteisiä tuulivoiman tuotantoalueita, joiden avulla voitaisiin tehostaa tuulen hyödyntämistä energianlähteenä.

Kantaverkkoyhtiöt uskovat, että Itämeren alueella on mahdollisuus edistää merkittävästi vihreän energian tavoitteita kehittämällä merituulivoiman tuotantoa ja rajat ylittävää sähkönsiirtoa. Merituulivoimaverkko voisi edistää osaltaan potentiaalin valjastamista, mutta mahdollisen verkon lisäksi vaaditaan paljon säteittäisiä yhteyksiä.

”Study on Baltic offshore wind energy cooperation under BEMIP” -tutkimuksessa on arvioitu Itämeren tuulivoimatuotannon potentiaalin olevan yli 90 GW. Potentiaalinen vuosittain tuotettavan energian määrä voisi olla 325 TWh.

Tulevaisuuden hiilineutraali yhteiskunta saadaan aikaan tiiviimmän, rajat ylittävän yhteistyön ja tiedon jakamisen avulla. Myös lisää tutkimusta merituulivoimaverkkojen mahdollisuuksiin tarvitaan. Merkittävien merituulivoimainvestointien toteuttaminen vaatii tuekseen kattavia tutkimuksia ja yhteisymmärrystä sekä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden hallitusten poliittisen tuen.

Kantaverkkoyhtiöistä Baltic Offshore Grid Initiative -yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittavat Fingridin lisäksi Ruotsin Svenska Kraftnät, Tanskan Energinet, Saksan 50Hertz, Viron Elering, Latvian AST ja Liettuan Litgrid AB.  Norjan Statnett osallistuu tarkkailijana. 

 Lisätietoja:

 Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä, Fingrid, mikko.heikkila(at)fingrid.fi