;
7.12.2020 10.50
Ajankohtaista, Projektit

Investointeja ilmastoneutraaliin sähköjärjestelmään

Osana tuulivoiman kantaverkkoon liittämisen edellyttämiä vahvistuksia Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Etelä-Pohjanmaalle rakennettavasta Julmalan uudesta sähköasemasta. Lisäksi Virkkalan kaasueristeinen kytkinlaitos uusitaan käyttäen ympäristöystävällistä SF6-kaasuvapaata tekniikkaa.

Seinäjoen ja Kurikan kuntiin rakentuvien tuulivoimaloiden liittäminen sähkönsiirron kantaverkkoon vaatii verkon kehittämistä. Fingrid on siksi tehnyt investointipäätöksen Julmalan uuden 110 kV sähköaseman rakentamisesta. Julmalan sähköasema rakennetaan Fingridin omistaman Seinäjoki-Rännäri 110 kV -voimajohdon varrelle.

Uuden sähköaseman rakentamisella mahdollistetaan tuulivoiman liittäminen sähköverkkoon sekä parannetaan alueen sähkönsiirron käyttövarmuutta. Julmalan sähköasema on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Lisäksi Fingrid on tehnyt investointipäätöksen huonokuntoisen Virkkalan 110 kV kaasueristeisen kytkinlaitoksen uusimisesta. Kyseessä on kantaverkon tärkeä solmupiste, josta lähtee viisi kantaverkon 110 kV -yhteyttä. Sähköasema palvelee myös alueen suuria teollisuusasiakkaita ja Lohjan kaupunkia.

Ympäristöystävällistä teknologiaa Virkkalan sähköasemalle

Virkkalan 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen SF6-vapaana kaasueristeisenä kytkinlaitoksena on ensimmäinen osa Fingridin SF6-vapaan teknologian tiekarttaa, jossa on määrä luopua vähitellen ilmastolle haitallisesta SF6-eristekaasusta.

SF6-kaasu ei ole suurelle yleisölle yhtä tuttu kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Kuitenkin SF6 on tuhansia kertoja voimakkaampi ilmastohaitta kuin hiilidioksidi, jos kaasua pääsisi vuotamaan ilmaan.

SF6-kaasusta luopuminen on toimialalle yhä suhteellisen uusi asia. Aikaisemmin kaasua on tarvittu sähköasemien kojeistoissa. Uusien innovaatioiden myötä kaasusta on nyt osittain mahdollista luopua, kun uusia asemia rakennetaan. Fingrid haluaa toimia asiassa edelläkävijänä ja rakentaa uusia sähköasemia ympäristöystävällistä teknologiaa käyttäen.

Virkkalan ja Julmalan hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 13 miljoonaa euroa. Fingrid teki investointipäätökset hankkeista marraskuussa 2020.


Lisätietoja:

Timo Kiiveri
johtaja, verkko-omaisuuden rakentaminen ja kunnossapito
puh. 040 543 3039

Lisätiedot SF6-kaasusta ja uudesta teknologiasta:

Janne Eskelinen
yksikön päällikkö
puh. 030 395 5194


sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi 

 

Fingrid-lehden artikkeli SF6-vapaasta teknologiasta:

https://www.fingridlehti.fi/fingrid-luopuu-ilmastolle-haitallisesta-sf6-eristekaasusta-vahitellen/