;
10.3.2020 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Lehdistötiedotteet

Ilmastonmuutoksen torjunta kiihdyttää Itämeren alueen yhteistyötä sähkömarkkinoilla

Itämeren alueen sähkömarkkinat ovat syntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat yhdentyneet maailman suurimmiksi kansainvälisiksi sähkömarkkinoiksi. Laajat sähkömarkkinat ovat välttämätön edellytys toteuttaa Euroopan Unionin erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Suomenkin ilmastotavoitteiden näkökulmasta Itämeren alueen yhdentyminen on äärimmäisen tärkeää.

Suomen hallituksen tavoittelemaa ilmastoneutraalia Suomea vuonna 2035 ei ole mahdollista saavuttaa ilman tiivistä yhteistyötä Itämeren alueen jäsenvaltioiden kesken. Fingrid Current -verkostoitumispäivän puheenvuoroissa käsitellään Itämeren alueen sähkömarkkinoiden tulevaisuutta alueen eri valtioiden ja sidosryhmien näkökulmista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) tavoittelee ilmastoneutraaliutta ensimmäisenä maanosana vuoteen 2050 mennessä. Green Dealin toteuttamiseen tarvitaan valtavat määrät sähköä, joka on tuotettu päästöttömästi. Päästöttömyyden lisäksi Euroopan kansalaisten ja teollisuuden on saatava sähköä luotettavasti ja kohtuullisella hinnalla. Mikään Euroopan maa ei kykene toteuttamaan näitä tavoitteita yksin: olemme yhä enemmän toisistamme riippuvaisia ja meidän on kyettävä tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä. Esimerkiksi suomalainen ydinvoima ja tuulivoima tarvitsevat tuekseen vahvan sähköjärjestelmän ja laajat kansainväliset sähkömarkkinat.

Kansainvälisen yhteistyön konkreettinen muoto ovat yhteiset eurooppalaiset sähkömarkkinat. Sähkömarkkinoiden yhteiset pelisäännöt varmistavat sen, että sähköä siirtyy eurooppalaisissa sähköverkoissa aina sinne, missä sitä tarvitaan. Markkinamekanismi luo toimijoille kilpailupainetta, joka pitää hinnat kohtuullisina ja edesauttaa paljon kaivattujen uusien innovaatioiden tulemista markkinoille.

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruususen mukaan jää kuitenkin nähtäväksi, pysyykö Euroopan Unioni sähkömarkkinoiden kehittämisessä markkinamyönteisyyden tiellä. Ruususen mukaan viime aikaisisten uutisten pohjalta on viitteitä siitä, että markkinamyönteisyys ei ole Euroopassa enää välttämättä ykköstavoite. Syynä tähän ovat Euroopan Unionin joidenkin jäsenvaltioiden suuret haasteet toteuttaa siirtymä sähköjärjestelmään, jossa valtaosa sähköstä tuotetaan sään mukaan vaihtelevalla uusiutuvalla energialla.

Ruusunen jatkaa, että Itämeren alueella nyt mahdollisuus toimia muutosajurina ja sähkömarkkinoiden veturina. Itämeren alueella on perinteisesti oltu markkinamyönteisiä, tehty tiivistä alueellista yhteistyötä ja sähkön vapaata liikkuvuutta on arvostettu.

"On selvää, ettei mikään yksittäinen maa ei pysty nyt eikä tulevaisuudessa hoitamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavaa sähköjärjestelmää yksin. Siihen vaaditaan yhä laajenevaa kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa on nähty tärkeänä pohjoismaisen yhteistyö, ja yhteistyö onkin toiminut hyvin. Seuraavassa vaiheessa yhteistyötä on laajennettava Itämeren yltävälle tasolle. Konkreettisena yhteistyön muotona tulevat mukaan Itämereen sijoittuvat merituulipuistot", toteaa Ruusunen.

Fingrid Current -päivän teemana Itämeren alueen sähkömarkkinat

Itämeren sähkömarkkinoiden kehittymistä ja tulevaisuutta käsitellään Fingrid Current -päivässä tiistaina 10.3.2020 ja tilaisuuden seuraaminen onnistuu myös webastingin kautta 10.3. kello 12.30-17.00:

https://prospectumlive.com/event/fingrid_20200310_fi  (esitykset suomeksi puhuttuna tai tulkattuna)

https://prospectumlive.com/event/fingrid_20200310_en (esitykset englanniksi puhuttuna tai tulkattuna)

 

Fingrid Current -päivän puheenvuorot:

12.30–12.40    Tilaisuuden avaus, Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

12.40–13.10    European Green Deal and the Baltic Sea Region Electricity Market, Catharina Sikow-Magny, Acting Director, Head of Unit, European Commission, DG Energy

13.10–13.40    Svenska kraftnät's Vision of the Baltic Sea Region Electricity Market, Lotta Medelius-Bredhe, Director General, Svenska kraftnät

13.40–14.10    Vision of Off-Shore Wind in the Baltic Sea Area, Taavi Veskimägi, CEO, Elering AS

14.10–14.50    Tauko

14.50–15.20    Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä, Jussi Jyrinsalo, johtaja, Fingrid Oyj

15.20–15.50    Asiakkaan näkemys Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehityksestä, Simon-Erik Ollus, Vice President, Fortum Oyj

15.50–16.20    Miten Pohjoismaiden viranomaiset näkevät Itämeren sähkömarkkinoiden tulevaisuuden? Simo Nurmi, Suomen Energiaviraston ylijohtaja ja NordREGin puheenjohtaja

16.20–16.50    Tulevaisuus? Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid
puh. 030 395 5140