;
2.11.2020 09.49
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2021 – mukaan valittiin uutta sähkövarastokapasiteettia

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuusohjattujen reservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2021. Vuosimarkkinoille tarjottiin edellisvuotta merkittävästi enemmän sähkövarastokapasiteettia. Vuosimarkkinahinnat laskevat kiristyneen kilpailun johdosta ja Fingridin kokonaiskustannusten oletetaan olevan ensi vuonna kuluvaa vuotta pienemmät.

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin tarjouskilpailun perusteella, johon reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia. Kilpailutuksen tuloksena Fingrid saa käyttöönsä enimmillään 106 megawattia taajuusohjattua käyttöreserviä ja 425 megawattia taajuusohjattua häiriöreserviä. Taajuusohjattua käyttöreserviä hankitaan noin 19 megawattia enemmän ja taajuusohjattua häiriöreserviä noin 33 megawattia vähemmän kuin vuonna 2020.

Kulutuksen ja sähkövarastojen osuus taajuusohjatun käyttöreservin hankinnasta on noin 15 prosenttia. Taajuusohjatussa häiriöreservissä kulutuksen osuus hankinnasta on hieman yli puolet.

Reservitoimittajille maksettava kapasiteettikorvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 12,50 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 1,80 €/MW,h. Molemmissa reservilajeissa vuosimarkkinahinta laski noin 5 prosentilla vuoden 2020 hintaan nähden.

Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 13,4 miljoonaa euroa.

Taajuusohjatun käyttöreservin velvoite vuodelle 2021 on 123 megawattia ja taajuusohjatun häiriöreservin velvoite noin 298 megawattia.

Vuosimarkkinoille osallistuvat reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Venäjältä ja Virosta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.

Lisätietoja:

Anders Lundberg, Fingrid, puh. 030 395 4171