;
22.12.2020 09.38
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid valmistautuu tuulivoiman liittämiseen kantaverkkoon Alajärvellä ja Kemijärvellä

Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä vaatii kantaverkolta uusia investointeja toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Osana tuulivoiman liittämisen edellyttämiä vahvistuksia, Fingrid on tehnyt investointipäätökset Alajärven sähköaseman 400 kV kytkinlaitoksen laajentamisesta ja 110 kV kytkinlaitoksen uusimisesta sekä uuden 220/110 kV Kellarijängän muuntoaseman rakentamisesta Kemijärvelle. Hankkeiden  investointikustannukset ovat yhteensä noin 37 miljoonaa euroa.

Alajärven lähistöllä on rakenteilla ja suunnitteilla  tuulivoimahankkeita noin 2000 MW:n edestä. Näiden liittäminen sähköverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä. Tuulivoimahankkeet saadaan liitettyä sähköverkkoon laajentamalla nykyistä Alajärven 400 kV kytkinlaitosta sekä uusimalla aseman 110 kV kytkinlaitos. Alajärvelle lisätään myös 400/110/20 kV päämuuntaja. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Kellarijängän 220/110 kV muuntoaseman rakentamisella valmistaudutaan liittämään Kemijärven ja Sallan kunnissa sijaitseva WPD Finland Oy:n noin 100 MW:n Nuolivaaran tuulivoimahanke kantaverkkoon. Samalla edesautetaan Koillis-Lapin Sähkö Oy:n jakeluverkon kehittämistä ja käyttövarmuuden parantamista liittämällä Koillis-Lapin Sähkön jakeluverkon kaksi 110 kV voimajohtoa Kellarijängän asemalle. Sähköasema mahdollistaa myös Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamohankkeen kantaverkkoliitynnän. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri 
johtaja, verkko-omaisuuden rakentaminen ja kunnossapito
puh. 040 543 3039

 
Alajärven hankesivut: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/sahkoasemat/alajarvi/
Kellarijängän hankesivut: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/sahkoasemat/kellarijanka/
Sivuja täydennetään hankkeitten edetessä.