;
12.5.2020 15.24
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid on aloittanut nopean taajuusreservin hankinnan

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat ottaneet käyttöön uuden pienen inertian tilanteiden hallintaan tarkoitetun reservituotteen, nopean taajuusreservin (Fast Frequency Reserve, FFR). Osana nopean taajuusreservin käyttöönottoa Fingrid on avannut nopean taajuusreservin markkinat.

Fingrid hankkii nopeaa taajuusreserviä ylläpitämiltään markkinoilta kerran vuorokaudessa ja tarvittaessa myös ulkomailta. Nopeaan taajuusreserviin soveltuvan kohteen haltija voi osallistua nopean taajuusreservin markkinoille tekemällä Fingridin kanssa tähän oikeuttavan sopimuksen. Fingridin hankintavelvoite pohjoismaisesti tarvittavasta reservimäärästä on 20 %.

Fingrid julkaisee Avoin data -palvelussa toteutuneet nopean taajuusreservin hankintamäärät, hinnat ja tarjousmäärät. Fingrid julkaisee lisäksi ennustetta nopean taajuusreservin hankintatarpeesta.

Fingrid järjesti alkuvuodesta julkisen kuulemisen nopean taajuusreservin toimittajille asetetuista ehdoista ja edellytyksistä ja lähetti kuulemisen perusteella valmistellut ehdotukset Energiavirastolle vahvistettavaksi. Energiavirasto on 4.5. vahvistanut nopean taajuusreservin toimittajalle asetetut ehdot ja edellytykset. Energiaviraston palautteen perusteella päivitetyt dokumentit (ehdot ja edellytykset ja teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi) on julkaistu nopean taajuusreservin sivuilla.

Nopean taajuusreservin tekniset määrittelyt kehitettiin yhteispohjoismaisessa Inertia 2020 -projektissa, joka valmistui keväällä. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet teknisten vaatimusten suunnitteluperiaatteita kuvaavan dokumentin FFR Design of Requirements (liitteenä)

Lisätiedot:

Mikko Kuivaniemi, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5188

Anders Lundberg, anders.lundberg[at]fingrid.fi, puh. 030 395 4171

Pia Ruokolainen, pia.ruokolainen[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5105

Lisätietoa nopeasta taajuusreservistä >

 


Ladattavat tiedostot

ffr-design-of-requirements.pdf