;
13.11.2020 10.05
Sähköjärjestelmä, Kuulemiset ja konsultaatiot

ENTSO-E pyytää palautetta TYNPD2020- verkkosuunnitelmasta

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on julkaissut konsultaatioon TYNDP2020-verkonkehityssuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan 2020). Konsultaatio jatkuu 4. tammikuuta 2021 asti. ENTSO-E:n uutinen aiheesta on luettavissa täällä.

TYNDP2020 selvittää mm. sähköjärjestelmän toimintaa ja tarpeita erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa vuosille 2025, 2030 ja 2040. Sähköjärjestelmä on keskiössä energiamurroksessa – sähköjärjestelmän investointeja tarvitaan mm., jotta Euroopan ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, taata luotettava sähkön toimitusvarmuus ja mahdollistaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden syvenevä integraatio.

TYNDP:ssä on myös arvioitu useiden eri sähköjärjestelmän investointiprojektien hyötyjä. Suomen osalta mukana arvioinnissa on mm. Suomen ja Ruotsin välinen kolmas 400 kV AC-yhdysjohto, jonka hyödyt ovat TYNDP:n tulosten mukaan erittäin merkittävät.

Fingrid valmistelee parhaillaan kantaverkon verkkovisiota, jossa arvioidaan Suomen kantaverkon vahvistustarpeita vuosille 2035 ja 2045. Hankkeen valmistuttua saadaan tarkempi kuva myös Suomen sisäisistä kantaverkon investointitarpeista. Lisäksi käynnissä on mm. yhteispohjoismainen Nordic Grid Development Perspective 2021 -hanke, jossa arvioidaan pohjoismaisen järjestelmän tarpeita.

TYNDP2020-konsultaatioportaali löytyy täältä.

 

Lisätietoja:

Janne Seppänen, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 4131 ja
Mikko Heikkilä, yksikön päällikkö, puh. 030 395 5113
sähköposti: etunimi.sukunimi@fingrid.fi