;
25.10.2019 13.17
Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Yhteispohjoismainen automaattisen taajuudenhallintareservin kapasiteettimarkkina käyttöön aikaisintaan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Kansallisten sääntelyviranomaisten kattavan hyväksyntäprosessin vuoksi optimistisin ennuste pohjoismaisen automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) kapasiteettimarkkinan käynnistymiselle on ensi syksy. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt antavat lisätietoja mahdollisesta alkamisajasta ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Viime huhtikuussa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt – Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid ja Statnett – antoivat pohjoismaista aFRR-kapasiteettimarkkinaa koskevia tasehallinnan suuntaviivojen mukaisia ehdotuksia kansallisille sääntelyviranomaisilleen hyväksyttäväksi. Sääntelyviranomaisten hyväksyntä on edellytys yhteismarkkinan käyttöönotolle. Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat nyt antaneet palautetta, ja osana hyväksyntäprosessia kantaverkkoyhtiöitä pyydetään tekemään muutoksia ehdotukseen.

– Kun jätimme ehdotukset tämän vuoden keväällä, oletimme optimistisesti, että aFRR-kapasiteettimarkkina voisi käynnistyä vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana. Sääntelyviranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen aikana on käynyt selväksi, että varhaiset optimistiset arviomme eivät tule toteutumaan, ohjelmajohtaja Jakob Aldrin toteaa.

– Saamme sääntelyviranomaisilta seuraavan hyväksyntää koskevan päätöksen vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, ja silloin voimme antaa lisätietoja aFRR kapasiteettimarkkinan käyttönoton aikataulusta.

Riittävä aFRR-reservi turvaa käyttövarmuutta 

aFRR-kapasiteettimarkkinan tarkoituksena on varmistaa aFRR-reservien saatavuus käyttövarmuuden turvaamiseksi. Pohjoismaisella synkronialueella tarvitaan riittävä aFRR-valmius, jotta uuteen 15 minuutin tasehallintamalliin voidaan siirtyä turvallisesti. aFRR-kapasiteetin pohjoismaista yhteismarkkinaa yhdessä tarjousalueiden välisten siirtokapasiteettien allokoinnin kanssa pidetään tehokkaimpana tapana varmistaa aFRR-kapasiteetin likviditeetti ja saatavuus.

– Yhteisen aFRR-kapasiteettimarkkinan käyttöönotto pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä on uuden tasehallintamallin kulmakivi, ohjelmajohtaja Jakob Aldrin kertoo. – Kun yhteinen pohjoismainen aFRR-kapasiteetin hankinta ja päivittäinen dynaaminen siirtokapasiteetin varaus tarjousalueiden välillä otetaan käyttöön, säätöresurssien saatavuus paranee alueellisesti. Jos yhteismarkkinaa ei ole, säätävän kapasiteetin varmistaminen jokaisella tarjousalueella johtaa oletettavasti alueiden välisen siirtokapasiteetin tehottomampaan käyttöön ja lopulta korkeampiin kustannuksiin loppukäyttäjälle.

Lisätietoa:

Vesa Vänskä, Fingrid, vesa.vanska@fingrid.fi