;
19.12.2019 13.24
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Visio reaaliaikaisista joustomarkkinoista julkaistu. Anna palautetta 31.3. mennessä.

Fingrid on valmistellut tänä vuonna visiota reaaliaikaisista joustomarkkinoista. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu. Visiossa käsitellään muun muassa monenkeskistä sähköjärjestelmän tasapainottamista ja markkinaehtoista kanta- ja jakeluverkkojen siirtojenhallintaa. Tavoitteena on maksimoida jouston arvo ja saada sähköverkkojen sekä säätökykyisten resurssien potentiaali täysimääräisesti markkinoille. Pyydämme sidosryhmien mielipiteitä loppuraportista maaliskuun loppuun mennessä. 

Energiamurros haastaa sähköjärjestelmän ja -markkinoiden toimintakykyä. Monien eurooppalaisten verkkoalueiden ongelmana on jo nykyisin riittämätön siirto- ja jakeluverkkojen kapasiteetti ja säätökykyisten tuotanto- ja kulutusresurssien puute.  Verkkoyhtiöt investoivat sähköverkkoihin, mutta myös nykyisten markkinoiden toimintamalleihin tarvitaan muutoksia. Jo tehtyjen ja valmisteilla olevien muutosten lisäksi onselvitettävä erilaisia vaihtoehtoja miten alueelliset pullonkaulat ja järjestelmätason tasapainotus hoidetaan reaaliajassa reilusti, kustannustehokkaasti ja toimitusvarmuudesta tinkimättä. 

Fingrid on vuoden 2019 aikana valmistellut visiota reaaliaikaisista joustomarkkinoista yhdessä E-Bridge Consulting GmbH:n kanssa. Visiotyöllä pyritään selkeyttämään tulevaisuuden ratkaisuja, vähentämään hallinnollisten ratkaisujen käyttöönoton tarvetta ja huomiomaan riskejä ennen ongelmien syntymistä. Visiossa käsitellään muun muassa monenkeskistä sähköjärjestelmän tasapainottamista ja markkinaehtoista kanta- ja jakeluverkkojen siirtojenhallintaa. Monenkeskisillä joustomarkkinoilla toimijat voisivat käydä kauppaa keskenään sekä myydä joustoaan verkkoyhtiöille. Joustomarkkinoiden tarkoituksena on maksimoida jouston arvo ja saada olemassa olevien sähköverkkojen ja säätökykyisten resurssien potentiaali täysimääräisesti markkinoille. Syyskuussa järjestettiin vision elementtejä ja oletuksia käsitellyt sidosryhmätyöpaja.

Hankkeen loppuraportti on valmistunut ja julkaistaan ohessa. Toivomme sidosryhmiemme mielipiteitä loppuraportista, jotta voimme huomioida näkökulmat sähkömarkkinoiden jatkokehityksessä. Palautteet pyydetään lähettämään allamainituille henkilöille maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, Fingrid (etunimi.sukunimi@fingrid.fi)

Risto Lindroos, Fingrid (etunimi.sukunimi@fingrid.fi)