;
14.3.2019 11.00
Sähkömarkkinat

Varttitaseen käyttöönotto Pohjoismaissa mahdollisesti viivästyy

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt sopivat maaliskuussa 2018 uuden tasehallintamallin käyttöönotosta. Ensimmäisenä askeleena on aFRR-reservin yhteispohjoismaisen kapasiteettimarkkinan käyttöönotto vuonna 2019. Uuden tasehallintamallin yksityiskohtaisen suunnittelun aikana viidentoista minuutin taseselvitysjakson eli varttitaseen käyttöönoton vaikutukset uuden tasehallintamallin käyttöönottoon ovat selkeytyneet. Kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet uudelleenarvioida uuden tasehallintamallin käyttöönottoaikataulua, jotta voidaan varmistaa mallin sujuva käyttöönotto sekä kantaverkkoyhtiöiden että markkinatoimijoiden näkökulmasta. Tämän seurauksena on syntynyt merkittävä riski viidentoista minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton viivästymiselle aiotusta käyttöönotosta, joulukuusta 2020.

Uuden tasehallintamallin ja varttitaseen käyttöönotto tarkoittaa merkittäviä muutoksia sähkömarkkinatoimijoille, jakeluverkkoyhtiöille sekä muille sidosryhmille. Kantaverkkoyhtiöt tulevat kutsumaan keskeiset sidosryhmät aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. Sidosryhmäyhteistyötä parantaakseen kantaverkkoyhtiöt perustavat pohjoismaisen referenssiryhmän johon kutsutaan keskeisten sidosryhmien edustajat maaliskuun aikana.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät 26. huhtikuuta Solutions-seminaarin Kööpenhaminassa. Seminaarissa kantaverkkoyhtiöt kertovat lisää uuden tasehallintamallin käyttöönottoprojektin tilanteesta sekä mahdollisista viivästymisistä ja aikataulusta. Lisäksi seminaarissa esitetään suunnitelma sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi.

Fingridin datahub-hanke etenee sovitussa aikataulussa. Tavoitteena on vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun, datahubin, käyttöönotto huhtikuussa 2021. Varttitaseen mahdolliset aikataulumuutokset datahub-hankkeeseen arvioidaan, kun mahdollisten muutosten yksityiskohdat ja aikataulu ovat selvillä.


Fingridissä lisätietoja antavat:

Varttitaseen projektipäällikkö Maria Joki-Pesola, puh. 030 395 5237

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen projektipäällikkö Mikko Heikkilä, puh. 030 395 5113

Fingrid Datahub Oy johtaja Pasi Aho, puh. 030 395 5262

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi at fingrid.fi