;

Tykkylumi on aiheuttanut häiriöitä sähkönsiirrossa

Voimajohtorakenteisiin kertynyt tykkylumi on aiheuttanut vikoja 110 kV asiakasverkoissa Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueilla. Viat näkyivät lyhyinä sähkökatkoina alueiden 110 kV kantaverkossa. Jakeluverkot ovat käynnistäneet vikojen korjaukset. Kantaverkkotasolla tehdään tehostettua partiointia alueiden voimajohtojen osalta.

Lisätietoja;

 Erikoisasiantuntija Jani Pelvo, puh 040-5195055