;
20.12.2019 12.42
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Täydennetyt ehdotukset aFRR-kapasiteettimarkkinoista toimitettu Energiavirastolle vahvistettavaksi

Fingrid on toimittanut ehdotukset yhteisistä aFRR-kapasiteettimarkkinoista Energiavirastolle vahvistettavaksi. aFRR-kapasiteettimarkkinat ovat tärkeä kulmakivi Pohjoismaille valmistauduttaessa energiamurrokseen ja varttitaseeseen. Suunnitellusta käyttöönottoajankohdasta tiedotetaan ensi helmikuun lopulla.

Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat vastaanottaneet omilta energiaviranomaisiltaan täydennyspyynnön yhteispohjoismaisia kapasiteettimarkkinoita ja tarjousalueiden välisen rajasiirtokapasiteetin varaamista reserveille koskeviin ehdotuksiin 17.10.2019. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat täydentäneet ehdotuksia ja lähettäneet ne 17.12.2019 vahvistettavaksi.

aFRR-kapasiteettimarkkinoiden käyttöönotto on pohjoismaiselle taajuudenhallinta-alueelle tärkeä kulmakivi valmistautumisessa energiamurrokseen ja 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoon. Yhteispohjoismaiset aFRR-kapasiteettimarkkinat mahdollistavat yhdessä rajasiirtokapasiteetin tehokkaan käytön kanssa säätöresurssien hyödyntämisen siellä missä se on kustannustehokkainta.

Tärkeimmät muutokset aiemmin sidosryhmien kuultavina olleisiin sekä viranomaisille lokakuussa lähetettyihin ehdotuksiin ovat seuraavat:

  • aFRR-kapasiteettimarkkinoiden hinnanmuodostus ehdotetaan perustuvan marginaalihinnoitteluun, aiemmin ehdotetun tarjoukseen perustuvan hinnoittelun sijaan.
  • Sidosryhmien palautteeseen pohjautuen pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt eivät hae poikkeusta reservintarjoajien oikeuteen siirtää reservivelvoitettaan toiselle reservintarjoajalle tarjousalueen sisällä. Kantaverkkoyhtiöt kuitenkin hakevat poikkeusta reservivelvoitteen siirrolle yli tarjousaluerajan.
  • aFRR-kapasiteettimarkkinoiden tarjousten jättöaika siirretään vastaamaan vuoden 2020 alusta voimaantulevaa uutta lainsäädäntöä, jossa reservikapasiteetin tarjousten jättöaika on D-1.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tiedottavat tarkemmin markkinoiden suunnitellusta käyttöönottoajankohdasta helmikuun 2020 lopulla, kun viranomaisten päätös ehdotuksiin on vastaanotettu.

Lisätietoa aFRR-kapasiteettimarkkinoista sekä niihin liittyvistä ehdotuksista >

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185