;
4.12.2019 09.13
Sähkömarkkinat

Sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden lyhyen aikavälin sähkömarkkinoista

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet yhteenvedon sidosryhmien näkemyksistä, jotka kantaverkkoyhtiöt saivat touko-kesäkuussa 2019 pidetyn julkisen kuulemisen aikana.

Käynnistääkseen vuoropuhelun sidosryhmien kanssa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelivat keskustelupaperin, jossa tarkastellaan markkinapohjaisia ratkaisuja tulevaisuuden lyhyen aikavälin markkinoille. Julkinen kuuleminen keskustelupaperista pidettiin touko-kesäkuussa 2019, ja kantaverkkoyhtiöt saivat arvokasta palautetta tulevaisuuden lyhyen aikavälin markkinoiden kehittämiseen.

Kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet yhteenvedon konsultaation tuloksista. Konsultaation tuloksia käytetään hyväksi viimeisteltäessä kantaverkkoyhtiöiden näkemystä tulevaisuuden lyhyen aikavälin markkinoista. Tämä tulossa oleva näkemys sisältää myös tärkeysjärjestyksen lyhyen aikavälin markkinoiden kehittämiseen tarvittavien tehtävien osalta.   

Lisätietoja:

Ritva Hirvonen, Ritva.Hirvonen[at]fingrid.fi, puh. 030 395 4182

Karri Mäkelä, Karri.Makela[at]fingrid.fi, puh. 040 732 0860 

Sanaselitys:

Lyhyen aikavälin sähkömarkkinalla tarkoitetaan tässä nykyisiä päivänsisäistä ja tasehallinnan aikajaksoja sekä tulevaisuudessa mahdollista vahvempaa integraatiota vuorokausimarkkinaan.