;
4.6.2019 15.30
Kansainväliset uutiset

Pohjoismaiselle käytönsuunnittelutoimistolle uusi kapasiteetinlaskentajärjestelmä

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden käytönsuunnittelutoimistoon Nordic RSC:hen hankitaan uusi kapasiteetinlaskentajärjestelmä ja maiden käyttövarmuus- ja kapasiteetinlaskenta sekä verkkomallit yhdistetään. Nordic RSC ottaa jatkossa keskitetyn roolin kapasitee­tin­las­kennassa ja siirtokapasiteettien julkaisussa. Yhteisellä tiedolla ja sovituilla analyysimenetelmillä varmistetaan käyttö­varma pohjoismainen sähköjärjestelmä.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen ranskalaisen GE Grid Solutionin kanssa kapasiteetinlaskentajärjestelmän toimittamisesta yhteispohjoismaiselle käytönsuunnittelu­toimistolle (RSC, The Nordic Regional Security Coordinator). Kapasiteetinlaskentajärjestelmän toimittamista varten on perustettu NorCap-projekti, jonka sisältönä on toteuttaa pohjoismaiden verkkomallien yhdistäminen, käyttövarmuuslaskenta ja kapasiteetinlaskenta päivän sisäisille sekä vuorokausimarkkinoille. Laskentajärjestelmän lisäksi projektiin kuuluu järjestelmän ympärille rakennettavien uusien liiketoimintaprosessien toimeenpano sekä pohjoismaisen käytönsuunnit­telutoimiston että kantaverkkoyhtiöiden välillä.

Projektin merkittävin uudistus tulee olemaan siirtoihin perustuvan eli ns. flow-based -menetelmän mukaisen kapasiteetinlaskennan käyttöönotto. Uuden menetelmän avulla kapasiteettia kyetään tarjoamaan paremmin niille yhteyksille, joilla kapasiteetti antaa sähkömarkkinoille suurimman hyödyn. NorCap-hanke on jaettu kolmeen pienempään osakokonaisuuteen, joista ensimmäisen käyttöönottopäivä on 31.12.2019, toisen 30.6.2020 ja kolmannen 30.12.2020.

Uudet keskitetyt palvelut ja niiden tuottamisessa tarvittavat järjestelmät mahdollistavat ja varmistavat entistä laaja-alaisemman, koko pohjoismaisen sähköjärjestelmän osaamisen. Pohjoismainen käytönsuunnittelutoimisto ottaa keskitetyn roolin kapasitee­tin­las­kennassa ja siirtokapasiteettien julkaisussa markkinoille varmistaen samalla käyttö­varman pohjoismaisen sähköjärjestelmän yhteisellä tiedolla ja sovituilla analyysimenetelmillä.

Käytönsuunnittelutoimisto on pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden vuonna 2016 Kööpenhaminaan perustamana yhteinen toimisto. Sen kantaverkkoyhtiöille tuottamat palvelut ovat:

  • yhteispohjoismainen verkkomalli,
  • käyttövarmuuslaskenta,
  • siirtokapasiteettien määrit­tely,
  • rajasiirtokeskeytysten koordinointi ja
  • alueellisen lyhyen aikavälin sähkön­riittävyys­tarkastelu.

Kantaverkkoyhtiöt vastaavat edelleen reaaliaikaisesta käyttövarmuudesta ja päättävät edelleen käyt­tö­toimenpiteistä omalla alueellaan.

Lisätietoja:

Erikoisasiantuntija Henri Nevalainen, Fingrid, puh. 040 355 1726

Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 040 545 2124

Lisätietoja Pohjoismaisen käytönsuunnit­telutoimiston tehtä­vistä ja tavoitteista: https://nordic-rsc.net/