;
22.8.2019 11.01
Sähkömarkkinat

Nordic Grid Development Plan 2019

Neljä pohjoismaista kantaverkkoyhtiötä julkaisevat yhteisen Pohjoismaiden verkon kehittämissuunnitelman joka toinen vuosi, ja vuoden 2019 suunnitelma on nyt luettavissa. Raportissa kuvataan tärkeimpiä pohjoismaista sähköjärjestelmää muokkaavia tekijöitä sekä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevia verkon kehityshankkeita, joiden avulla vastataan Pohjoismaisen järjestelmän muuttuviin haasteisiin. 

Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kantaverkkoyhtiöt julkaisevat yhteisen vuoden 2019 Pohjoismaiden verkon kehittämissuunnitelman (Nordic Grid Development Plan 2019, NGDP) tänään. Selvitys sisältää yhteisen raportin nykyisistä suunnitelmista ja verkon kehittämishankkeista kaikkialla Pohjoismaissa, ja lisäksi siinä esitetään yhteinen näkemys tulevan Pohjoismaisen voimajärjestelmän yleisestä kehityksestä.  Lisäksi suunnitelmassa esitellään yhtiöiden yhdessä koordinoimia selvityksiä mahdollisista vahvistustarpeista viiteen Pohjoismaiseen voimajohtokäytävään. 

NGDP 2019 -raportilla vastataan Pohjoismaiden ministerineuvoston pyyntöön yhteisestä Pohjoismaiden verkon kehittämissuunnitelmasta.  Pohjoismaiden verkon kehittämissuunnitelmaa päivitetään joka toinen vuosi osana laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä, joka on kuvattu raportissa "The way forward – Solutions for a changing Nordic power system".

Raportissa kuvataan verkolta tulevaisuudessa vaadittavia muuttuvia toimintoja. Suunnitelmassa esitetyt Pohjoismaisen verkon kehityksen tärkeimmät tekijät ovat uusiutuvan energian suuren lisäyksen aiheuttama lisääntynyt volatiliteetti, fossiilisia energianlähteitä käyttävien laitosten alasajo, lisääntyneen sähköistymisen ja uusien teollisuudenalojen aiheuttama kulutuksen kasvu, vanheneva infrastruktuuri ja tarve investoida olemassa olevaan verkkoon, uudet yhdysjohdot Keski-Eurooppaan sekä ydinvoimaloiden alasajo Ruotsissa. Nämä verkon kehittämiseen vaikuttavat alueelliset tekijät ovat lisänneet Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden verkkoinvestointeja huomattavasti.  Samaan aikaan työn alla on useita toimenpiteitä sähkömarkkinoiden ja järjestelmän toiminnan tehostamiseksi. 

Raportti sisältää viiden Pohjoismaisen voimajohtokäytävän alustavan arvioinnin, jossa keskityttiin markkinoiden simulointiin, vahvistusten tuomiin sähkömarkkinahyötyihin sekä voimajohtokäytävien kapasiteetin analysointiin ylätasolla. Analysoitavat kohteet tunnistettiin NGDP 2017 -raportissa, ja kutakin käytävää koskevat kahdenväliset tutkimukset valmisteltiin yhteisten arviointipuitteiden ja Pohjoismaisen viiteskenaarion sekä kunkin maan suunniteltujen sisäisten vahvistushankkeiden pohjalta. Analyysit tarjoavat suuntaa-antavan ennusteen viiden voimajohtokäytävän tulevista vahvistustarpeista.

Pohjoismainen kantaverkko muodostavaa yhteen kytkeytyneen siirtojärjestelmän, joten on tärkeää, että yhteistyö ja koordinointi verkon suunnittelun saralla jatkuvat. Energia-ala muuttuu nopeasti.  Järjestelmän monimutkaistuessa on tärkeää, että tulevaisuudessakin selvitetään miten Pohjoismaat voivat tukea toinen toisiaan.  Vahva verkko mahdollistaa uusiutuvan energian pääsyn markkinoille täydessä kapasiteetissaan, jolloin se voi korvata fossiilisten polttoaineiden tuottaman energian ja voimme siirtyä fossiilittomaan energiantuotantoon pohjautuvaan järjestelmään, todetaan Pohjoismaisen suunnitteluryhmän raportissa. Pohjoismainen suunnitteluryhmä (Nordic Planning Group, NPG) on yhteinen Pohjoismainen ryhmä joka koostuu kaikkien neljän Pohjoismaisen TSO:n jäsenistä.   

Tutustu NGDP 2019 -raporttiin täällä


Lisätietoja:

Jussi Jyrinsalo

johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu

Fingrid Oyj

etunimi.sukunimi@fingrid.fi

+358 30 395 5118

 

Hanne Storm Edlefsen, NPG Chair

Director, Strategic Planning

Energinet Elsystemansvar

HSE@energinet.dk

+45 23 33 85 50

”The way forward - Solutions for a changing Nordic power system” report was published in March 2018.  Since its publication, the Nordic TSOs have been working to develop the solutions identi-fied in cooperation with stakeholders.  The next Solutions Report update will be published in the spring of 2020.