;
27.6.2019 11.01
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2019 – 2030 kommentoitavana

Fingrid on julkaissut tänään kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksen vuosille 2019 - 2030. Suunnitelma perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä laadittuihin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Palautetta ja kommentteja luonnokseen voi antaa 9.9. saakka.

Kantaverkon kehittäminen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin on yksi Fingridin perustehtävistä. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.

Joka toinen vuosi julkaistava kantaverkon kehittämissuunnitelma on otos Fingridin sen hetkisestä investointisuunnitelmasta. Suunnitelmissa huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja pyritään varautumaan vaikeasti ennustettavaan tulevaisuuteen. Kehittämissuunnitelma perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä laadittuihin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös Itämeren alueen kehittämissuunnitelma sekä koko Euroopan laajuinen kymmenvuotinen verkkosuunnitelma (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP). Suunnitelman lisäksi dokumentissa kuvataan Fingridin kantaverkon kehittämisprosessi ja kerrotaan kehittämiseen liittyvistä toimintaympäristön muutoksista.

Kehittämissuunnitelman luonnos on julkaistu kommentoitavaksi ja Fingridin internet-sivuille tänään ja siihen on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja 9.9.2019 saakka.

Kehittämissuunnitelman luonnokseen voi tutustua täällä. Palautteet voi lähettää osoitteeseen palautteet@fingrid.fi. Lopullinen kehittämissuunnitelma julkaistaan syksyllä 2019.

Lisätietoja:

Erikoisasiantuntija Kaisa Nykänen, Fingrid, puh. 040 192 6424

Suunnittelupäällikkö Aki Laurila, Fingrid, puh. 040 551 3947