;
29.3.2019 12.56
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkko nimetty seuraavalle nelivuotisjaksolle

Fingrid on nimennyt kantaverkon seuraavalle neljän vuoden valvontajaksolle. Sidosryhmiltä ei tullut lausuntoja kantaverkon laajuuteen tai lain kriteerien tulkintaan. 

Fingrid on tehnyt kantaverkon nimeämispäätöksen seuraavan neljän vuoden valvontajaksolle 1.1.2020-31.12.2023. Maaliskuun alussa julkaistuun kantaverkon nimeämispäätösehdotukseen saatiin sidosryhmiltä lähinnä tarkentavia kysymyksiä.

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että Fingrid nimeää ja julkaisee 9 kuukautta ennen valvontajakson alkua kantaverkkoonsa kuuluvat voimajohdot ja sähköasemat. Tätä nimettyä kantaverkkoa pidetään yllä Fingridin sähkönsiirtomaksuilla saatavilla tuloilla.

Kantaverkon kriteerit on määritelty laissa tarkkaan. Kantaverkko koostuu valtakunnan sähköjärjestelmän kattavasta, vähintään 110 kilovoltin rengaskäyttöisestä, suurjännitteisestä sähköverkosta. Yksittäiset johtoviat eivät saa aiheuttaa siirron keskeytymistä kantaverkon sähköasemille, vaan siirrolle tulee löytyä korvaava reitti. Kantaverkon käyttövarmuuden tulee siis täyttää n – 1 -kriteeri.

Kantaverkon valvontajakso ja nimeämispäätös tehdään aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tarvittaessa kantaverkon laajuuteen voidaan tehdä muutoksia valvontajakson aikanakin, mutta se edellyttää erillistä muutospäätöstä voimassa olevaan nimeämispäätökseen.

Fingridin verkkopalvelun sopimusosapuolilla on oikeus saattaa kantaverkonhaltijan julkaiseman nimeämispäätöksen lainmukaisuus Energiaviraston tutkittavaksi kuukauden kuluessa päätöksen julkaisusta. Energiavirastolla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen vastaanottamisesta pyytää muutoksia päätökseen siltä osin kuin se ei ole lainmukainen. 

Lisätiedot:

Petri Parviainen, Fingrid, petri.parviainen[at]fingrid.fi, puh. 0400 527 706.

Aiempi tiedote aiheesta