;
4.11.2019 12.55
Kuulemiset ja konsultaatiot, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetin varaamisesta reservien käyttöön

Baltian kapasiteetinlaskenta-alueen kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet 4.11.2019 julkisen kuulemisen ehdotuksesta liittyen tarjousalueiden väliseen siirtokapasiteetin varaamiseen vuorokausimarkkinoilta reservimarkkinoiden käyttöön.

Nyt käynnistetty julkinen kuuleminen liittyy sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevan suuntaviivan (Guideline on Electricity Balancing, Komission asetus 2017/2195) artiklaan 41. Artikla 41 koskee kantaverkkoyhtiöiden siirtokapasiteetin varaamista rajat ylittävää reservikauppaa varten markkinaehtoista jakamisprosessia soveltaen.

Tasehallinnan suuntaviivassa on asetettu takaraja menetelmän hakemiseen 18.12.2019. Jotta siirtokapasiteettia voitaisiin tarpeen tullen varata reservikaupalle myös Baltian alueella, menetelmää haetaan hyväksyttäväksi kansallisilta regulaattoreilta ennen takarajan umpeutumista.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan ehdotukseen ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana oleva ehdotus sekä lomake löytyvät täältä.

Julkinen kuuleminen jatkuu 4.12.2019 saakka.

 

Lisätietoja:

Janne Heikka, sähkömarkkina-asiantuntija, markkinaratkaisut, Fingrid Oyj.

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi