;
17.5.2019 11.56
Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetin varaamisesta reservien käyttöön

ENTSO-E on käynnistänyt 15.5.2019 julkiset kuulemiset ehdotuksista, joista toinen liittyy yhteisoptimointiprosessina tehtävään siirtokapasiteetin varaamiseen vuorokausimarkkinoilta reservimarkkinoiden käyttöön ja toinen taajuudenpalautusreservikapasiteetin standardituotteisiin. Kuulemiset ovat käynnissä 31.7.2019 asti.

Nyt käynnistetyt julkiset kuulemiset liittyvät sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevan suuntaviivan (Guideline on Electricity Balancing, Komission asetus 2017/2195) artiklaan 40 ja artiklaan 25.

Artikla 40 koskee kantaverkkoyhtiöiden siirtokapasiteetin varaamisesta rajat ylittävää reservikauppaa varten. Kuulemisessa olevassa ehdotuksessa käsitellään yhteisoptimointiprosessia, jonka perusteella siirtokapasiteettia voi varata vuorokausimarkkinoilta reservikauppaa varten. Yhteisoptimointiprosessissa tarkastellaan vuorokausimarkkinoiden energiatarjouksia ja reservikapasiteettitarjouksia yhtäaikaisesti kansantaloudellinen hyöty optimoiden.

Artikla 25(2) koskee kantaverkkoyhtiöiden yhteisehdotusta taajuudenpalautusreservien (mFRR- ja aFRR-kapasiteettituotteet) sekä korvaavien reservien (RR-kapasiteettituotteet, ei käytössä Pohjoismaissa) standardoitujen kapasiteettituotteiden ominaisuuksista.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan ehdotukseen ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana oleva ehdotus, lomake sekä lisätiedot kuulemisesta löytyvät yhteisoptimointiprosessin osalta täältä ja standardikapasiteettituotteiden osalta täältä.

Kuulemiset jatkuvat 31.7.2019 saakka.

 

Lisätietoja:

Yhteisoptimointiprosessi: Heini Ruohosenmaa, erikoisasiantuntija, markkinaratkaisut, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4187

Standardikapasiteettituotteet: Heidi Uimonen, asiantuntija, markkinaratkaisut, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4143