;
1.4.2019 14.52
Sähköjärjestelmä

Julkinen kuuleminen taajuuden palautusreservin mitoitussäännöistä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet julkisen kuulemisen taajuuden palautusreservin mitoitussäännöistä. Kuuleminen jatkuu 1.5.2019 asti.

Nyt kuultavana olevassa ehdotuksessa on esitetty taajuudenpalautusreservin mitoitussäännöt pohjoismaiselle taajuudensäätöblokille. Ehdotus on aiemmin ollut kuultavana ja se on lähetetty 14.9.2018 Energiavirastolle vahvistettavaksi. Fingrid on vastaanottanut Energiavirastolta täydennyspyynnön kyseiseen ehdotukseen 14.3.2019. Ehdotusta ei käytön verkkosäännön (SO GL) mukaisesti tarvitse enää tässä vaiheessa laittaa kuultavaksi, mutta merkittävistä muutoksista sekä asian tärkeydestä johtuen Fingrid pitää tärkeänä, että sidosryhmillä on mahdollisuus antaa näkemyksensä ehdotukseen.

Kuuleminen on alkanut tänään 1.4.2019 ja jatkuu 1.5.2019 saakka.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät ehdotuksesta webinaarin 10.4.2019 klo. 11:00-12:30. 

Ehdotukset, lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta sekä webinaarin osallistumisohjeet on julkaistu ENTSO-E:n sivuilla

Lisätiedot:

Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185, vesa.vanska[at]fingrid.fi