;
23.10.2019 15.19
Kuulemiset ja konsultaatiot, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen poikkeuksesta tasepalvelun tarjoajien oikeuteen siirtää tasehallintakapasiteetin velvoitetta

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on luoda automaattiselle taajuuden palautusreserville (aFRR) yhteispohjoismaiset kapasiteettimarkkinat. Osana tätä prosessia kantaverkkoyhtiöt ovat pyytämässä poikkeusta tasepalvelun tarjoajien oikeuteen siirtää tasehallintakapasiteetin velvoitetta. Ehdotus on kuultavana 24.11.2019 asti.

Tasehallinnan suuntaviivojen (EBGL) mukaisesti kantaverkkoyhtiön on sallittava tasepalvelun tarjoajien siirtää tasehallintakapasiteetin tarjoamista koskevat velvoitteensa sillä maantieteellisellä alueella, jolla tasehallintakapasiteetin hankinta on tapahtunut. Siirtoverkonhaltija voi pyytää poikkeusta tähän, jos tasehallintakapasiteettia koskevien sopimusten kesto on alle yksi viikko. Fingrid on yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa valmistellut nyt kuultavana olevan pyynnön poikkeuksesta.

Kuuleminen on alkanut 21.10.2019 ja se jatkuu 24.11.2019 saakka.

Kuultavana oleva ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta on julkaistu ENTSO-E:n sivuilla

Lisätiedot:

Vanhempi asiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid, puh 030 395 5185