;
1.11.2019 11.27
Sähkömarkkinat

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2020 – kustannukset selvässä laskussa

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuusohjattujen reservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2020. Reservienhankinnan kustannukset ovat selvässä laskussa ja kokonaiskustannusten oletetaan olevan ensi vuonna kuluvaa vuotta pienemmät.

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin tarjouskilpailun perusteella, johon reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia. Kilpailutuksen tuloksena Fingrid saa käyttöönsä enimmillään 87 megawattia taajuusohjattua käyttöreserviä ja 458 megawattia taajuusohjattua häiriöreserviä. Taajuusohjattua käyttöreserviä hankitaan noin 8 ja taajuusohjattua häiriöreserviä noin 13 megawattia enemmän kuin vuonna 2019.

Tuotannon ja kulutuksen suhde pysyy molemmissa reservilajeissa samalla tasolla viime vuoteen nähden, ja taajuusohjatun häiriöreservin hankintamäärästä yli 60 prosenttia on edelleen kulutusta.  

Reservitoimittajille maksettava kapasiteettikorvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 13,20 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 1,90 €/MW,h. Taajuusohjatun käyttöreservin vuosimarkkinahinta laski noin 2 prosentilla vuoden 2019 hintaan nähden ja taajuusohjatun häiriöreservin hinta laski puolestaan noin 20 prosentilla. 

Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 12 miljoonaa euroa.

Reservivelvoitteet muuttuvat ensi vuoden alussa uuden euroopanlaajuisen lainsäädännön mukaisten vaatimusten käyttöönoton myötä. Taajuusohjatun käyttöreservin uusi velvoite on 120 megawattia, mikä on noin 20 megawattia vähemmän kuin nykyisin. Taajuusohjatun häiriöreservin velvoite puolestaan nousee noin 290 megawattiiiin, mikä on noin 30 megawattia enemmän kuin nykyisin.

Vuosimarkkinoille osallistuvat reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Venäjältä ja Virosta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.

Lisätietoja:

Anders Lundberg, Fingrid, puh. 030 395 4171