;
25.9.2019 16.05
Sähkömarkkinat

Fingridin Venäjän rajasiirtomaksu nousee

Fingrid nostaa Suomen ja Venäjän sähkökaupan rajasiirtomaksun tasoa marraskuusta alkaen. Tasoa nostamalla maksutulo voidaan sovittaa rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin.

Fingrid nostaa 400 kilovoltin rajasiirtomaksun tasoa Venäjän rajalla 1.11.2019 alkaen. Uusi ei-huipunaikainen kerroin (knoncap) on marraskuusta alkaen 0,20. Huipunaikainen kerroin kcap pysyy arvossa 0,0.

Kertoimen nostamisen syynä on maksutulojen sovittaminen rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin valvontakauden 2016-2019 aikana.

Suomen ja Venäjän välisessä, Viipurin yhteyden kautta käytävässä sähkökaupassa on käytössä dynaaminen rajasiirtomaksu. Maksu perustuu Suomen ja Luoteis-Venäjän alueellisten hintojen eroon. Dynaaminen maksu muodostuu sitä pienemmäksi, mitä pienempi hintaero on ja kasvaa hintaeron suurentuessa.

Lisätietoja:

Jyri Virolainen, Fingrid, jyri.virolainen[at]fingrid.fi