;
9.4.2019 10.13
Ajankohtaista

Fingridille kansallinen yritysturvallisuustodistus

Puolustusvoimat luovutti Fingridille kansallisen yritysturvallisuustodistuksen 9.4.2019. Yri­tys­tur­val­li­suus­sel­vi­tys teh­tiin Puo­lus­tus­voi­mien aloit­tees­ta ja todistus on Puo­lus­tus­voi­mien au­di­toi­ma. Todistus on osoitus Fingridin korkeasta turvallisuustasosta, joka mahdollistaa viranomaisten turvallisuusluokiteltujen tietojen luotettavan säilytyksen ja käsittelyn.

Yritysturvallisuustodistuksen myöntäminen perustui turvallisuusjohtamisen, henkilöstöturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden sekä tietoturvallisuuden auditointeihin. Lisäksi yrityksestä tehtiin taustaselvitys sitoumusten hoitokyvyn arvioimiseksi sekä yrityksen vastuuhenkilöistä tehtiin henkilöturvallisuusselvitykset.

Kan­sal­li­nen yri­tys­tur­val­li­suus­to­dis­tus on voi­mas­sa viisi vuot­ta, jonka kuluessa turvallisuustason ylläpito varmistetaan auditoinnein. Fingrid on sitoutunut pitämään auditoitua turvallisuustasoa yllä sekä ilmoittamaan mahdollisista poikkeamista.

Turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaan yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä suomalaisesta yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja tarvitsee oikeuden käsitellä turvallisuusluokiteltuja viranomaistietoja. Kansallisissa hankkeissa yritysturvallisuusselvityksen teko voi tällä hetkellä käynnistyä vain viranomaisen aloitteesta.

Lisätiedot yritysturvallisuuspäällikkö Vesa Syrjälä, puh. 030 395 4236.